علت ترس از مسئولیت پذیری چیست ؟

زمان لازم برای مطالعه : 43 ثانیه

بسیاریها از مسئولیت پذیری میترسند. این ترس بصورت خودآگاه یا حتی ناخودآگاه، خود را به نمایش میگذارد و به همین علت آنها به شکل های مختلفی، از مسئولیت فرار میکنند. اما ریشه اصلی آن چیست ؟

دلایل ترس از مسئولیت پذیری

دلایل زیر میتوانند علت اصلی فرار از مسئولیت پذیری باشند :

  1. کمبود تحمل : برخیها تحمل کمی دارند. وقتی آستانه تحمل شما برای وضعیت سخت و احساسات منفی کاهش پیدا کند، از مسئولیت پذیری نیز بیشتر خواهید ترسید.
  2. تجارب تلخ گذشته : تجارب بد در گذشته میتواند باعث شود که در آینده نیز، فرد از مسئولیتها فرار کند تا به نوعی از تکرار مجدد گذشته جلوگیری کند.
  3. فرار از رقابت : وقتی فردی از رقابت با دیگران واهمه دارد و نمیخواهد درگیر رقابت شود، مسئولیت پذیری نیز برای او دردناک خواهد بود.
  4. کمبود اعتماد به نفس : این دلیل نیز یکی از دلایل بسیار مهم است. روی اعتماد به نفس خود کار کنید تا این مساله حل شود.
  5. ترس از شکست : آیا از شکست واهمه دارید ؟ تعلق به رسیدن به نتیجه را کنار بگذارید. کسانی که به شدت به نتیجه وابسته اند، از شکست ترس دارند و به همین علت از مسئولیت پذیری نیز میترسند.

چرا باید مسئولیت پذیر باشید ؟

مسئولیت پذیری شما را رشد میدهد. اجازه دهید درگیر مسئولیت های مختلفی شوید تا رشد پیدا کنید. مسئولیت هرچیزی که در زندگی شما رخ داده یا خواهد داد را فقط خودتان قبول کنید. حتی مسئولیت رفتار دیگران را نیز کاملا برعهده بگیرید. با این کار رشد حقیقی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد.(مقاله اختصاصی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه توسط خودهیپنوتیزم)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%