در وضعیت خداگونه قرار گیرید تا در زندگی خود خدایی کنید


خوب دقت کنید که این مقاله اصلا به این ارتباطی ندارد که به خدا باور دارید یا خیر. همچنین اصلا قرار نیست درباره خدا حرف زده شود ! در این مقاله فقط قرار است روی این موضوع بحث شود که چطور میتوانید در زندگی خود خالق باشید و خدایی کنید تا تمام آفرینش، کائنات، هستی، خدا یا هرچیز دیگری که نامش را میگذارید، به یاری شما بیایند.

خدا چگونه رفتار میکند ؟

بازهم تاکید میشود که چه به خدا باور دارید و چه باوری به آن ندارید، این مقاله اصلا درباره این موضوع نیست. آنچه خواهید خواند، به شما این قدرت را خواهد داد که در بالاترین سطح ارتعاشات قرار گرفته و در زندگی خود دقیقا مانند یک خالق شوید و خداگونه، آنچه میخواهید را در زندگی خود رقم بزنید. در حقیقت قرار است خود را همجهت با نیرویی واحد در تمام هستی کنید که آن نیرو میتواند هرچیزی را باعث شود ! حتی بدون اینکه نیاز به تلاشی از جانب شما باشد !

خوب به آفرینش و وسعت آن نگاه کنید. خوب به زیبایی و ظرافت موجود در آن نگاه کنید و سپس خوب روی عظمت و بزرگی بی پایان آنچه هست(کهکشانها و…) متمرکز شوید. حال از شما این سوال را میپرسم : “تخیل خود را آزاد کرده و به این فکر کنید که اگر قرار باشد خدایی دلخواه را به همراه ویژگیهایش، در ذهن خود بسازید و تصور کنید، چه خصوصیاتی را به او خواهید داد !؟ فکر میکنید چنین قدرت بی پایانی، در همین لحظه، چه وضعیتی دارد ؟!!؟!”. زمان کافی را برای فکر کردن به این سوال اختصاص دهید…

چرا این سوال پرسیده شد !؟

اگر میخواهید، در زندگی خود خدایی کنید و خالق زندگی پیش روی خود شده و به بخشی از قدرت بینهایت آفرینش و هستی تبدیل شوید، باید وضعیت درون خود را هم کاملا خداگونه کنید. پس همین اکنون از خود سوال کنید : آیا خدا درگیر احساسات میشود !؟ آیا خدا استرس و نگرانی میگیرد !؟ آیا از کمبود چیزی(پول، عشق، و…) افسرده میشود(یا خود در هر لحظه پر از وفور و فراوانی مطلق است !؟). خدا چه حسی نسبت به دیگران دارد ؟ و… . این سوالها را ادامه دهید تا جایی که تا به اندازه کافی و تا حد ممکن متوجه شوید یک خالق و یک قدرت بینهایت، چگونه به موضوعات مختلف فکر میکند. این وضعیت درونی، دقیقا همان چیزی است که برای خالق زندگی خود بودن، به آن احتیاج دارید. با قرار گرفتن در این وضعیت درونی، شما بالاترین سطح فرکانس ممکن در تمام خلقت را پیدا میکنید و از همین سطح انرژی، قادر خواهید بود رویدادهای متافیزیکی را به زندگی خود جذب کنید و رقم بزنید.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی)

بودن در وضعیت خداگونه، یعنی بودن در عشق مطلق و بیپایان نسبت به تمام آفرینش و همه انسانها(حتی اگر اشتباهی از آنها سر میزند)، یعنی همواره در اوج آرامش، سکون درونی، و هوشیاری مطلق بودن، یعنی تحت هر شرایطی ناظر مطلق بودن، بدون اینکه آشوب احساسی درونی، اضطراب یا نگرانی در شما ایجاد شود. وضعیت خداگونه یعنی هر لحظه اوج حس قدرت و فراوانی داشتن و در عین حال خالی از “منیت و غرور” بودن و با همه آفرینش حس یکی بودن داشتن. زمان کافی را صرف کنید تا این وضعیت درونی را در خود ایجاد کنید و با تمام قدرت کائنات متحد شوید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع