فایل صوتی مدیتیشن کوتاه ۵ دقیقه ای، سطح آرامش خود را افزایش دهید


چکیده
این فایل یک جلسه مدیتیشن 5 دقیقه ایست که شروع بسیار خوبی برای همه عزیزانی خواهد بود که دوست دارند اندک اندک مدیتیشن را آغاز کنند و هوشیاری خود را گسترش دهند.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%