هم‌زمانی رویدادها یا Synchronicity، آیا مدام و بصورت ظاهرا اتفاقی، با چیزهای خاصی مواجه می‌شوید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 29 ثانیه

شاید شما نیز تجربه کرده باشید که بعضاً به شکلی باورنکردنی و بصورت مکرر، با یک فرد یا یک رویداد خاص در زمانی مشخص مواجه شوید. مثلاً چه بسا مدتی باشد که مدام با یک مدل ماشین خاص، یا یک فرد خاص، یک غذای خاص، یک رنگ خاص یا حتی عددی خاص و مشخص(مثلا حین دیدن ساعت مچیتان)، مواجه شده باشید. از آنجاییکه خیلیها دانش کافی را درباره چنین رویدادهایی ندارند، آنها را شانس و اتفاق می‌نامند. اما حقیقت این است که هم زمانی رویدادها، یا تطابق زمانی آنها، یک اتفاق شانسی نیست بلکه حاوی پیامهایی کاملا معنادار متافیزیکی برای ناظر آن است.

همزمانی رویدادها به شکل ظاهرا شانسی !

هم‌زمانی و تطابق رویدادها از یک زنجیره علت و معلولی از خارج صفحه زندگی فیزیکی شکل میگیرد و اگر سطح انرژی و هوشیاری شما هنوز به سطحی بالاتر از جهان فیزیکی نرسیده باشد، شما ریشه اصلی این زنجیره علت و معلولی را ندیده، و حس خواهید کرد که شانس و اتفاق، عامل تکرار مکرر یک رویداد در زمانهای مختلف زندگی شماست. Synchronicity یا همزمانی، یک هدیه و تابلوی راهنما از جانب سطوح بالاتر هوشیاری و هوش موجود در کائنات است تا شما را به نگرشی جدی تر و عمیق تر نسبت به آفرینش، دعوت کند. همزمانی برای هرکسی رخ میدهد اما برخیها برای دریافت آن صلاحیت بیشتری دارند و اینها همان کسانی هستند که بیشتر با آن مواجه میشوند ! همزمانی معمولا تایید کننده ای از سطوح هوشیاری فراتر است که مسیر فعلی شما را تایید میکند.

جا دارد اینجا یک پرانتز و هشدار داده شود و آن اینکه: “خیلیها چون مدتی است به چیزی بیشتر فکر میکنند، حواسشان هم بیشتر به آن چیز میرود و در نتیجه در زندگی روزمره، توجه بیشتری به آن موضوع میکنند و آنرا بیشتر میبینند.” توجه کنید که چنین چیزی همزمانی نامیده نمیشود زیرا مثلا چون شما مدل خاصی از ماشین را در ذهن خود دارید، آنرا در خیابان بیشتر میبینید. این همزمانی و موضوع مورد بحث در این مقاله نیست، بلکه فقط به این علت روی میدهد که شما تمرکز خود را بیشتر روی آن موضوع برده اید و در نتیجه بیشتر به آن توجه میکنید. تفاوت قدرت نامحدود با هر مرجع دیگری دقیقا همین است که با شناخت بسیار عمیق از درون شما و بر اساس درکی عمیق با شما سخن میگوید تا به دام خرافه و تعصبات بی پایه و دلیل نشوید.(مقاله اختصاصی چگونه امواج و ارتعاشات فکری قدرتمند تولید کنید ؟ جذب متافیزیکی با قدرت فکر)

عشق، عامل پنهان اصلی در تمام کائنات است که همزمانی های معنادار را رقم میزند. عشق نزدیک‌ترین چیز به جادو و معجزه است که میتوانید آنرا تجربه کنید. فیزیک کوانتوم نشان می‌دهد که اجزایی که با هم جفت میشوند و در یک فرکانس قرار میگیرند، علم، درک و ارتباط خود نسبت به یکدیگر را حتی در زمانی که در فاصله‌های بسیار دور از یکدیگر قرار دارند حفظ میکنند. هم‌زمانی ارتباط دهنده میان انسان و رویدادهاست. بزرگترین رازی از کائنات که در تمام عمر خود می‌توانید بشنوید، رابطه میان انسانها و رویدادهاست. جهان درون انسانها، جهان بیرون را میسازد. فقط درون، خالق تک تک رویدادهای بیرون است. شما خالق ریزترین رویدادهایی هستید که با آنها مواجه میشوید.(مقاله اختصاصی متد RSC، جذب یک رویداد و واقعه خاص و ورود به واقعیت موازی مرتبط با آن و رقم زدن آن رویداد در مسیر زندگی)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع