از نگاه “دوچشمی” به هرچیز، تا نگاه کردن با چشم سوم و حضور دائم در آرامش مطلق

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 18 ثانیه

تاکنون فکر کرده اید که نگاه کردن با چشم سوم به جهان چگونه است ؟

نگاه دوچشمی در مقابل نگاه با چشم سوم

چشم سوم، چاکرای انرژی شماره ۶ است که مرتبط با “هوشیاری” شناخته میشود. عموم، تمام زندگی  و هر آنچه در زندگی خود با آن مواجه میشوند را بصورت “دو چشمی” میبینند و نگاه دوچشمی، به معنای دیدن به شکل صفر/یک، خوب/بد، مثبت/منفی و یا مفید/غیر مفید نیز هست. اما انسانها چشم سومی نیز دارند که اگر آنرا باز کنند، این دو بینی، تغییر میابد و همه چیز واحد و مطلوب دیده میشود. قبل از اینکه بخواهید به باز شدن چشم سوم هم، به عنوان یک پدیده فیزیکی و دوتایی نگاه کنید(باز/بسته)، بهتر است به باز شدن چشم سوم، به عنوان تشبیهی برای یک فرآیند روحی و تحولی درونی بنگرید…

دوبینی های عموم(خوب/بد، مثبت/منفی، و…) اصلی ترین چیزی است که آرامش را از آنها میگیرد و اجازه نمیدهد با آرامش در لحظه حضور داشته باشند. وقتی چیزهای مختلف را در ذهن خود، مثبت و منفی میبینید و برچسب میزنید، هیچ تغییری را در ماهیت آن چیزها ایجاد نمیکنید، اما به هر آنچه که برچسب منفی زده اید، این قدرت را میدهید که آرامش را از شما بگیرد.

انسانها قبل از رسیدن به میزان مناسبی از رشد، بخش بزرگی از زمان خود را به تحلیلها و قضاوتهای کامپیوتری(صفر/یک و خوب/بد گونه) میگذرانند و “واقعا” فکر میکنند که همه چیز دوتایی است. عموم واقعا فکر میکنند که در دوراهی های زندگی خود، واقعا یک انتخاب خوب و یک انتخاب بد وجود دارد به همین علت به شدت استرس میگیرند و زمان زیادی را در تصمیم گیریهای خود سپری میکنند(در انتها هم از شدت استرس، تصمیم غلطی(از نگاه خودشان) میگیرند!). عموم حس میکنند که واقعا یکسری آدمها خوب هستند و یکسری ها بد. عموم، واقعا فکر میکنند که در گذشته خود، تصمیم اشتباهی گرفته اند و اکنون حسرتش را میخورند. هر جای زندگی عموم را که نگاه کنید، نگاه دوتایی دیده میشود که عامل رنجهای آنهاست.

تبدیل کردن حقیقت پیچیده و شگفت انگیز این جهان و زندگی به نگاهی دوتایی، بسیار ساده انگارانه است. شما تاکنون هزاران تصمیم گرفته اید که ظاهرا حس میکنید انتخاب صحیح بوده اند، در حالیکه دقیقا همانها، شمارا از هزاران وضعیت بهتر، دور کرده اند ! همچنین شما هزاران انتخاب منفی(از نظر خودتان) هم کرده اید که شما را از هزاران مشکل دور کرده اند و خبر ندارید ! نگاه با چشم سوم، یعنی حرکت از نگاه دوتایی به هرچیز، به یکی دیدن همه چیز. اگر منفی نبود، شما مثبت را نمیشناختید. اگر شب نبود، شما روز را هم درک نمیکردید. دوتاییها در تمام جهان وجود دارند(مرد و زن، زشت و زیبا، و…) اما یک فرد رشد یافته، درک میکند که همه اینها دو قطب یک باتری واحد هستند که به او و زندگی اش زیبایی میبخشند و به رشدش کمک میکنند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%