آیا واقعا خدا هست و وجود دارد ؟ نگاهی اولیه و گذرا به نحوه استفاده روزمره از کلمه و مفهوم خدا در سطح جهان و نکاتی مهم در این راستا


چکیده
کلمه یا مفهوم خدا هر روز بارها توسط همه عموم مورد استفاده قرار میگیرد و به همین علت مهم است که نکاتی در این زمینه برای شما گفته شود.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%