تلاشی ناکام برای گفتن ناگفتنیها! آیا خدا هست یا نیست، حقیقت این جهان چیست !؟ مسیر یافتن پاسخ این سوال در قدرت نامحدود از کجا شروع و به کجا ختم شد !؟ ناگفتنی ها بیش از گفتنیهاست !


چکیده
این فایل تلاشی ناکام در گفتن ناگفتنیهاست ! فکر میکنید مسیر کشف حقیقت در قدرت نامحدود از کجا آغاز و به کجا ختم شد !؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%