شما روزی خواهید مرد ! آنچه که درباره مرگ باید بدانید و با دانستن آن، عمر جاودانه پیدا کنید


چکیده
مرگ حقیقتی است که تقریبا همه انسانها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، سعی در فرار از مواجهه با آن را دارند. اما چه چیزهای عمیق تری را درباره این حقیقت باید بدانید که تاکنون به آن توجه نکرده اید ؟!

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%