شما روزی خواهید مرد ! آنچه که درباره مرگ باید بدانید و با دانستن آن، عمر جاودانه پیدا کنید

unl

چکیده
مرگ حقیقتی است که تقریبا همه انسانها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، سعی در فرار از مواجهه با آن را دارند. اما چه چیزهای عمیق تری را درباره این حقیقت باید بدانید که تاکنون به آن توجه نکرده اید ؟!

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%