به عنوان یک پاسخ کوتاه و مختصر، آیا خدا و حقیقت فراتری برای این جهان و آفرینش هست یا هیچ خدایی وجود ندارد ؟

unl

چکیده
یکی از سوالات کوتاهی که خیلی از افراد حتی از سنین پایین با آن مواجه میشوند، فقط گرفتن یک بله یا خیر، برای این موضوع است که آیا خدایی وجود دارد یا خیر ! این فایل صوتی دقیقا اشاره به همین موضوع دارد.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%