به عنوان یک پاسخ کوتاه و مختصر، آیا خدا و حقیقت فراتری برای این جهان و آفرینش هست یا هیچ خدایی وجود ندارد ؟


چکیده
یکی از سوالات کوتاهی که خیلی از افراد حتی از سنین پایین با آن مواجه میشوند، فقط گرفتن یک بله یا خیر، برای این موضوع است که آیا خدایی وجود دارد یا خیر ! این فایل صوتی دقیقا اشاره به همین موضوع دارد.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%