چرا بسیاری از افرادی که به شدت ادعای مذهبی بودن و…را دارند و دائم دیگران را نصیحت میکنند، روزی خود دچار بزرگترین خطاها میشوند ؟ چگونه برخی از افراد ظاهرا مذهبی، سهوا و حتی بدون آگاهی خودشان، فرمانده ارشد لشکر شیطان میشوند !!؟


چکیده
چرا افرادی که ادعای مذهب دارند و بسیار دیگران را نصیحت میکنند، معمولا خودشان روزی بزرگترین خطاها را مرتکب میشوند ؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%