چرا برخی مردان ، زنان سلطه گر را دوست دارند و از بودن با آنها لذت میبرند ؟


آیا از زنان سلطه طلب و مدعی خوشتان می آید ؟

در مقاله ی “چرا برخی از زنان ، ریاست طلب هستند ؟” علل مربوط به این موضوع را بررسی کردیم.

چرا برخی مردان از زنان سلطه گر خوششان می آید ؟
چرا برخی مردان ، از زنانی که کنترل را در دست میگیرند ، خوششان می آید ؟
آیا برخی مردان از اینکه تحت فرمان باشند ، لذت میبرند ؟

یک مرد معمولی ، اصولا دوست دارد که با زنی مطیع ازدواج کند تا پس از ازدواج ، مشاجرات کمتری رخ دهد.اما برخی از مردها ، جذب زنان آرام و مطیع نمیشوند و آنهایی را ترجیح میدهند که سلطه طلب و مدعی هستند و رهبری را به عهده میگیرند.چرا برخی از مردان از زنان مدعی و سلطه گر خوششان می آید

  • تجربه ی بد با انفعال : تجربیات و وقایع فرد در زندگی گذشته و روابط عشقی قبل ، میتواند باعث شود مردان علاقمند زنان سلطه طلب شوند.اگر مردی ، در زندگی خود ، از انفعال و مطیع بودن زنان ، ضربه خورده باشد ، در آینده نیز سعی خواهد کرد که از بودن با چنین زنانی خودداری کند و در عوض ، با زنان سلطه گر و قاطع و مدعی همراه شود.
  • برای رام کردن او : بسیاری از مردان ، از اینکه زنان سرکش را رام کنند ، لذت میبرند! همچنین ، برنده شدن در رقابت با زن سلطه طلب ، باعث خواهد شد که فرد ، اعتماد به نفس زیادی کسب کند.به عبارت دیگر ، نیاز به احساس قدرت و برتری کردن ، میتواند یک مرد را راغب کند که زن سلطه طلبی را وارد زندگی خود کند.برخی افراد، که اعتماد به نفس بالایی دارند ، از این مساله لذت برده و عاشق این هستند که کسی مدام با آنها در رقابت باشد .
  • نقشهای ترکیبی در خانه : اگر مردی ، در خانه ایی بزرگ شده باشد که در آن ، زن نقشهای مهمی داشته و این مساله برای او جذاب بوده باشد ، جذب زنان ریاست طلب خواهد شد زیرا او ، مادرش را در ذهن ، تداعی میکند.از طرف دیگر ، اگر مرد ، از اینکه مادرش ، در بیشتر تصمیمات مهم زندگی ، حرف نهایی را زده ، ناراضی باشد ، از زنان سلطه طلب بدش خواهد آمد.
  • آنها از منفعل بودن لذت میبرند : برخی از مردان ، از منفعل بودن لذت میبرند.آنها دوست دارند با زنانی باشند که از آنها حمایت میکنند و به آنها کمک میکند و جهت میدهند.معمولا ، کمبود اعتماد بنفس ، باعث خواهد شد که فرد ، دوست داشته باشد کنترل زندگی خود را به دیگری بدهد.
  • فانتزی های جنسی : برخی از مردان باور دارند که زنان سلطه طلب ، همواره مسئولیت را به عهده گرفته و حتی حین رابطه جنسی نیز همینطور هستند.به همین علت جذب آنها میشوند.

مردانی که زنان سلطه طلب را دوست ندارند

اما چرا مردانی وجود دارند که از زنان سلطه طلب ، خوششان نمی آید ؟

مردان خود شیفته ، یا کسانی که باور دارند همواره حرفشان درست است ، هرگز با کسانی که با آنها مخالف میکنند ، همراه نخواهند شد.مردان لجباز ترجیح میدهند زنان سلطه طلب را در زندگی خود نداشته باشند زیرا افراد لجباز ، بیش از هر شخص دیگری ، از کنترل شدن متنفرند.در واقع یک فرد لجباز ، مدام با یک زن ریاست طلب ، در جنگ خواهد بود.مردانی که باور دارند پدرشان ، به علت سلطه طلب بودن مادر ، ضعیف بوده است نیز از زنان سلطه طلب متنفرند زیرا میخواهند از تکرار آنچه در کودکی شاهدش بودند،پرهیز کنند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع