هویت دروغین یا Ego چیست ؟! حرکت از جهنم به بهشت واقعی ! تنها راه پایان تمام رنجها و رسیدن به خوشبختی و سعادت و حقیقت را بشنوید


چکیده
این فایل صوتی درباره Ego یا همان هویت دروغین به شما آموزشهای مهمی را ارائه کرده و به شما میگوید که چرا باید حتما هویت دروغین خود را بکشید تا به سعادت و خوشبختی برسید.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%