کشتن شیطان حقیقی (Ego) و روشن شدن به حقیقت هستی، این جهان و وجودتان (Enlightenment)، فایلی که منتشر میشود تا بشریت را تا انتهای تاریخ از تمام مشکلاتش نجات دهد و به سعادت، خوشبختی و معنویت برساند


چکیده
روشن شدن به حقیقت و کشتن Ego، موضوعی است که در فایلهای قبل تر هم زیاد مورد بحث قرار گرفته و در حقیقت، مهمترین موضوعی است که در تمام عمرتان میتوانید با آن مواجه شوید. این فایل عمیقا به این موضوع پرداخته و شما را کاملا درباره آن، روشن میکند.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی