اگر خدا عادل است پس چرا یک نوزاد، بدون اینکه گناهی داشته باشد، معلول به دنیا می آید !؟


چکیده
اگر واقعا خدا عادل است، اینهمه بی عدالتی چیست ؟ چرا یک کودک بی گناه، یتیم و بیمار به دنیا می آید !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی