و بالاخره ! راهنمای کاملا جامع و تماما عملی، و نکاتی بسیار عمیق درباره Enlightenment یا خودشناسی و روشن شدن به حقیقت(خداشناسی)، چطور حقیقت وجود خود را بشناسید و مستقیما تجربه کنید ؟ چطور هویت دروغین (Ego) خود را بکشید ؟


چکیده
این فایل یک راهنمای کاملا جامع و عملی برای رسیدن به حقیقت و خودشناسی است.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی