آیا ممکن است خوابهایم از آینده بگویند ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 48 ثانیه

آیا ممکن است خوابها از آینده بگویند ؟

اول از همه باید گفت خوابهای افراد، معمولا به شدت روی گذشته یا اتفاقات روزمره زندگی آنها متمرکز است و آنقدرها هم که فکر میکنید، ارزش بررسی و تحلیل ندارند. مگر اینکه سطح هوشیاری خود را افزایش داده باشید و مثلا قابلیتهایی مانند Remote View را کسب کنید و حساسیت خود را به دریافت اطلاعات از ماتریس اطلاعات جهان آفرینش افزایش دهید. و صد البته با تمرینهایی امکان افزایش توان شما در این ادراکات وجود دارد.

اما برخیها باور دارند که خوابها بصورت عادی و همواره میتوانند از آینده نیز چیزهایی بگویند.

بعضا افراد خوابهایی میبینند و پس از آن، آن خواب به سرعت رخ میدهد. برخیها خواب مرگ یکی از دوستان خود را میبینند و به سرعت این مساله رخ میدهد. چطور ممکن است ؟

چطور برخی خوابها از آینده میگویند ؟

در کتابی از فروید و یونگ، تئوری جالبی در این مساله نوشته شده است. ضمیر ناخودآگاه شما در مسیر زندگی، همواره به دنبال علائم خطری است که در زندگی شما وجود دارد و بعضا با استفاده از خوابها، توجه شما را به آنها جلب میکند.

مثلا فرض کنید شما راننده بی پروایی هستید. در این حالت ممکن است خواب ببینید که تصادف بدی داشته اید. درحالی که ضمیر ناخودآگاه شما آینده را نمیداند، اما با استفاده از قوای پردازشی فوق العاده خود، پیش بینی میکند که احتمالا با شرایط موجود، تصادفی خواهید داشت.

در چنین شرایطی هدف آن خواب این است که شما را آگاه کند و رفتار شما را تغییر دهد. حال ممکن است شما در همین موقع تصادف کنید و حس کنید که خواب شما درست بوده است.(چرا رویدادهای شگفت انگیز رخ میدهند ؟)

نکته دیگر این است که چه بسا یک خواب، بصورت نمادین بوده و درحال تلاش به انتقال پیغامی دیگر به شما باشد، با این وجود، همین خواب ممکن است پس از بیدار شدن، در گوشه ذهن شما قرار گیرد و باعث شود خودتان با تمرکز زیاد روی آن و باور کردن آن، بصورت ناخودآگاه باعث عملی شدن و رخ دادن آن خواب شوید.(چرا باورها رخ میدهند ؟)

برخی اوقات ممکن است در خوابهای خود، یکی از نزدیکان یا دوستان خود را ببینید که دچار مشکل میشود و یا فوت میکند. در اینصورت، یکی از علل مهم این مساله این است که ضمیر ناخودآگاه شما، بر اساس رفتارهایی که از آن فرد دیده است، متوجه شده که ممکن است خطری او را تهدید کند. به همین علت با نمایش این خواب به شما، سعی در انگیزه دادن به شما برای نصیحت کردن یا کمک به آن دوست را خواهد داشت.

خوابها نمادین هستند

یک نکته که باید توجه ویژه ای به آن لحاظ کنید این است که خوابها معمولا نمادین هستند. درحقیقت حتی زمانی که یک فرد مشخص را در خواب میبینید، منظور از آن، خود آن فرد نیست. بلکه آن فرد نمادی از یک یا چند ویژگی یا وضعیت خاص، در ذهن شماست.

بسیاری از افراد خوابی میبینند و پس از آن به شدت وحشت میکنند زیرا باور دارند خوابها همواره از حقیقت و آینده میگویند حال آنکه در خوابهای شما، همه چیز بصورت نمادین است پس نباید با تفسیر غلط، باعث ترس خود شوید.

شما میتوانید با مطالعه این مقاله، یاد بگیرید که چطور میتوانید با روشهایی نسبتا ساده و علمی، قابلیت دریافت ادراکات فرازمینی خود را افزایش دهید. در حقیقت قوای پردازشی ضمیر ناخودآگاه بسیار بالاست و با استفاده از تمریناتی میتوان آنرا برای اهداف خاص به کار گرفت.

مطالعه این کتاب میتواند هوشیاری شما را افزایش داده و اولین گام در جهت ورود به جهانهای موازی دریافت آگاهی های فرا انسانی باشد.

1

كتاب ایجاد تحولات رفتاری فردی ، ترک عادات بد و رهایی دائم از رفتارهای ناخواسته

همچون همیشه،شیوه ایی بسیار خاص و ویژه ، به سبک قدرت نامحدود

تنها شاه کلیدی که همه ی مشکلات روانشناسی شما را برطرف خواهد کرد

قيمت : ۲۹,۹۹۹ تومان

خـــريد آنــلاين كـتـــابصفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%