جهان، ناظر اش را حس میکند. چرا قوانینی مانند قانون جذب، برای شما به یکباره از کار می افتند ؟!


شگفتی این جهان و آفرینش، مو را بر تن انسان سیخ میکند و هرچقدر بیشتر درباره علوم مختلف بدانید و مطالعه داشته باشید، بیشتر شگفت زده میشوید. این مقاله یکی از عمیق ترین نگرشها را به سبک همیشگی قدرت نامحدود به شما خواهد داد.

از دیدگاه فیزیک کوانتوم، این مساله کاملا بصورت آزمایشگاهی اثبات شده است که وقتی یک ناظر، به رفتار یک ذره یا یک چیز مینگرد تا آنرا رصد کند، آن ذره، تغییر رفتار میدهد و عملا نگاه کردن به یک چیز، باعث تغییر رفتار آن ذره میشود. به عبارت دیگر، جهان نگاه شما را احساس میکند و بر اساس فرکانس ارتعاشی شما، واقعا تغییر رفتار و تغییر ماهیت میدهد.

جهان، ناظر خود را حس میکند

در فیزیک کوانتوم، اصول و مباحث متعددی به بررسی و تفسیر تغییر رفتار ذرات حین نگاه یک ناظر خارجی به آنها پرداخته است. اصل هایزنبرگ بیان میدارد که وقتی سعی کنید رفتار یک جزء را رصد کنید، نوری که به آن تابیده میشود، باعث تغییر رفتار آن شده، و بنابر این آن ذره، رفتار دیگری را نشان خواهد داد.

آیا دقت کرده اید رفتار افراد، وقتی میدانند درحال فیلمبرداری شدن هستند، تغییر میکند ؟ آیا دقت کرده اید هرگاه کسی متوجه میشود که رفتار او در حال رصد شدن است، تغییر میابد ؟ آیا دقت کرده اید نوع رفتار ما، با هرشخص متفاوت و منحصر به فرد است (گویی بر اساس فردی که در مقابل و ناظر ماست، تغییر میکنیم)؟
این، بیان ساده و روزمره اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. هرچیزی در جهان، ناظر خود را حس میکند. و قوانین و اصول مختلف آن نیز از این وضعیت مستقل نیستند.

ارتباط این موضوع با استفاده از قانون جذب

برخی اوقات افراد “آگاهانه” سعی میکنند از قانونهای مختلف مانند قانون جذب استفاده کنند. مثلا مدام به سقوط یک کیسه پر از پول از آسمان فکر میکنند و هرچه “ناظر” می ایستند، متوجه میشوند که چیزی نشد! و سپس به خود میگویند : “خل شدی ؟! کو ؟! بیا ! حالا هی بشین تا سحر به یه کیسه پر پول فکر کن ! عمرا جذب بشه ! امکان نداره !”.  غافل از اینکه هوش بینهایت آفرینش، ناظر بودن شما را احساس میکند !

و واقعا هم گویی قانون جذب به یکباره برای آنها از کار می افتد ! درواقع احتمالا متوجه شده اید که هرگاه آگاهانه سعی در استفاده از قانون مشخصی داشته باشید، آن قانون گویی عمل نمیکند. دقیقا به همین علت است که وقتی تصمیم میگیرید از قانون جذب برای جذب چیزی استفاده کنید و در عین حال مدام ناظر مینشینید و مدام اطراف را مد نظر قرار میدهید تا ببینید قانون جذب چه چیزی را برای شما جذب میکند، به یکباره همه چیز بدتر میشود (زیرا جهان کاملا هوشمند است که شما در حال نظارت به آن هستید !).

بنابر این اگر میخواهید از قانون جذب یا هر قانون دیگر متافیزیکی بهره ببرید، باید ابتدا ارتعاشات مثبت مورد نظر درمورد آن چیز را درون خود داشته باشید(گویی همین اکنون آنرا دارید)، سپس کاملا از ناظر بودن بیرون بیایید و کاملا خارج از فضای ناظر بودن باشید. در حقیقت باید هرچیزی را رها کنید و به زندگی خود بپردازید تا این قانون، خارج از نظارت شما، عمل کند. بدین ترتیب، قانون جذب توسط اثر هایزنبرگ، از کار نخواهد افتاد و دقیقا در زمانی که اصلا هوشیار نیستید، خواسته شما بدون اینکه بدانید چگونه، رخ خواهد داد. فراموش نکنید جهان، ناظر اش را حس میکند ! دقیقا مانند کودکی که وقتی میداند پدرش به او نگاه میکند، مودب مینشیند و کاری نمیکند ! این جهان شگفت انگیز است !

مقاله اختصاصی “چگونه ارتعاشات فکری قدرتمند ارسال کنید؟” تنها مرجع کاملا علمی و معتبر در زمینه نحوه استفاده از امواج ارتعاشی ذهن برای جذب رویدادهای فیزیکی مورد نظر در زندگی است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع