تست هوشیاری و رشد فردی

وضعیت خود در مسیر رشد و تکامل را بسنجید...


وبسایت روانشناسی و موفقیت قدرت نامحدود
110 تست در 24 ساعت گذشتهچند ضلعی رشد شرکت کنندگان تا این لحظه
1 2 3 4 5 6 7
تعداد تست ها تا این لحظه2347
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 131.84%
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 255.13%
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 341.04%
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 447.09%
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 525.69%
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 625.93%
میانگین عمومی وضعیت چاکرای 739.66%
میانگین جمعی درصد های شرکت کنندگان38.05%
میانگین مساحت چند ضلعی رشد شرکت کنندگان16.26%

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید
! پس از دادن تست، حتما کد اختصاصی تست خود را یادداشت فرمایید !

1آدم باید فکر کند، تحلیل کند و سپس تصمیم های زندگی اش را بگیرد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
2تامین امنیت و آرامش ابتدایی در زندگی کار سختی نیست. هرچند ممکن است مشکلات باشند، اما چیز نگران کننده بزرگی که از عهده انسان بر نیاید و شرایط را از کنترل خارج کند، وجود ندارد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
3برخی اوقات، قضاوتها و چیزهایی که مردم درباره من فکر میکنند، آزار دهنده میشود.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
4خیلی عجیب است که برخیها حتی تا سنین بالا، نسبت به چیزهای مختلف و حتی کوچک در این جهان، هیجان زده، مشتاق و بازیگوش اند.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
5ارتباط خوبی با اعماق وجود خود دارم. حس یکی بودن با تمام کائنات را در وجود خود دارم.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
6جالب است که در این جهان هستیم و میتوانیم لذتهای مختلفی را در همین لحظه تجربه کنیم. حس های خوب زیادی در جهان هست که میتوان آنها را تجربه کرد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
7در جهان چیزهای زیادی وجود ندارد که بتواند انسان را به شوق آورد و هیجان زده کند.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
8هرچیزی را نباید به زبان آورد. برخی چیزها را انسان میبیند، میفهمد ولی به رو نمی آورد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
9زندگی شوخی نیست و مانند یک جنگ است، وقایع و رویدادهای پیش بینی نشده متنوعی(مشکلات اقتصادی، خیانت، جنایتها و...) میتوانند به یکباره و در زمانی که انسان حتی فکرش را نمیکند، زندگی انسان را تهدید و آرامشش را بر هم بزنند.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
10برخی اوقات در رابطه عشقی، سرد برخورد میکنم و ارتباطاتم اندکی بی روح و خشک میشود.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
11نسبت به دیگران دلسوز هستم، به دیگران عشق میورزم.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
12خیلی خوب دیگران را درک و سختی هایشان را حس میکنم.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
13نمیتوان با هر کسی دهن به دهن شد. باید در برابر بی احترامی های دیگران گذشت کرد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
14هدفمند بودن و هدف داشتن بسیار مهم است. انسان باید اهدافی برای زندگی خود داشته و به آنها برسد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
15نسبتا زیاد صحبت میکنم. ارتباطاتم با جهان بیرون بسیار روان و بدون زحمت است.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
16انرژی خوبی برای فعالیتهای فیزیکی دارم و دیر خسته میشوم.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
17خیلی چیزها هست که علم بشر هنوز نمیداند. نباید فقط و فقط به چیزهایی که علم اثبات کرده است اعتماد کرد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
18کم پیش می آید محو و غرق احساسات شوم و احساساتم به یکباره عوض نمیشود.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
19برخی اوقات حین ارتباط با دیگران، یافتن کلمات یا حتی انتخاب جملات سخت میشود. همچنین در برخی شرایط ممکن است صدای یک انسان حین حرف زدن با دیگران بلرزد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
20فرد خلاقی هستم، برای مشکلات راه حلهای جدید و ابداعی میابم.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
21امنیت و ثبات کافی در زندگی وجود ندارد و آینده غیر قابل پیش بینی و بعضا بیرحمانه است. در زندگی برای امنیت باید تلاش کرد.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
22بعضا در زندگی احساس بی هدف بودن و پوچی در انسان ایجاد میشود.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
23برخی اوقات زندگی و رویدادهای مختلف آن در طول عمر انسان، گیج کننده و بی معناست. در این جهان اول و آخر تنها هستیم و این حس، برخی اوقات کمی آزار دهنده است.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
24هرچند کمک کردن به دیگران خوب است اما برخیها را باید بدون کمک کردن، به حال خود رها کرد زیرا لایق وضعیتی هستند که برای خود خلق کرده اند.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
25حتی در شرایطی که بسیار شرم آور به نظر میرسد، میتوان به هر درخواستی از جانب دیگران جواب منفی داد و این اصلا زشت یا بی احترامی نیست.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
26برخیها اصلا حواسشان به شان و شخصیتشان نیست و توجهی به کار یا حرفهایشان ندارند. شان، مقام و حتی لباسی که یک فرد میپوشد مهم و پر اهمیت است.بعضی وقتها باید روی یک سری آدمها را کم کرد و حالشان را گرفت وگرنه پر رو میشوند.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
27تصمیم گیری و یافتن راه صحیح در برخی زمانها بسیار دشوار میشود.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست
28در رابطه عشقی باید با همه وجود به طرف مقابل عشق ورزید. خطاها یا اشتباهات میتوانند به خاطر عشق بخشیده شوند.
اصلا کمی درست نسبتا درست درست کاملا درست