شخصیت شناسی بر اساس علم فیزیوگنومی

شکل اجزای چهره خود را انتخاب کنید، تحلیل شخصیت شناسی دقیق و علمی دریافت کنید

علم فیزیوگنومی یکی از علومی است که تاریخچه چند هزارساله دارد و از دیرباز برای تشخیص شخصیت افراد بر اساس ظاهر آنها به کار میرفته است. برای اولین بار در جهان، تست شخصیت شناسی بر اساس چهره قدرت نامحدود، تحلیل دقیق فیزیوگنومی چهره شما را ارائه کرده و نقاط ضعف و قوت ذاتی شما را برایتان نشان میدهد.


بافت موها
رنگ موها
شکل خط اتصال مو و پیشانی
خطوط پیشانی
ارتفاع پیشانی
رنگ چشمها
اندازه چشمها
یک چشم بزرگتر از دیگری
فاصله دو چشم از هم(معیار،قرار گرفتن یا نگرفتن یک چشم سوم در میان دو چشم شماست)
نوع پلک(بخش بالایی)
شکل زیر چشم
پف زیر چشم
فاصله میان چشم و ابرو
ضخامت ابروها
شکل ابروها
استخوانهای گونه
گونه ها
چاله روی گونه ها
بینی
بینی باریک در قسمت حد فاصل چشمها
پهنای لب
وضعیت اندازه لبها
لب باریک
خط جدا کننده ی گونه - بینی و لب
مکان گوشها
اندازه ی گوشها
شکل چانه
استخوان فک
شکل کلی صورت

مبلغ قابل پرداخت : 9,999 تومان