حفاظت شده: کاملترین مرجع ارتباط با غول چراغ جادوی درون(ضمیر ناخودآگاه) ! چطور از غول درون خود کار بکشید و خود آزادانه و با خیال راحت استراحت کنید !؟

تعداد صفحه A4
39
تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد*** ویرایش دوم : همانطور که میدانید، ذهن و وجود شما را میتوان به شکل بسیار ساده، به دو بخش ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تقسیم کرد. ضمیر خودآگاه همان بخش بسیار کوچکی است که به آن آگاه هستید، حال آنکه ضمیر ناخودآگاه، همان دریای بزرگی است که عملا مرکز مجهولات است. مثلا شما آگاهانه تصمیم میگیرید و درحال مطالعه این مقاله هستید، حال آنکه نحوه نشستن شما، ضربان قلب شما، تنفس شما، تعداد پلک هایی که در هر ثانیه میزنید و... همه و همه توسط ضمیر ناخودآگاه شما کنترل میشود. ضمیر ناخودآگاه و موضوعات مربوط به آن، از مسائلی است که تقریبا همه، چیزهایی را بصورت پراکنده درباره آن شنیده اند. بسیاریها از قدرت شگفت انگیز آن مطلعند و مطالعات زیادی را نیز درباره آن داشته اند. با این وجود، کمتر کسی واقعا و عمیقا، به نحوه ارتباط با آن، و عملا دوست شدن و صمیمی شدن با آن آگاه است. کمتر کسی میداند چطور میتوان با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد. کمتر کسی میداند که ناخودآگاه واقعا چقدر قدرت دارد. اما ارتباط عمیق با ناخودآگاه چه سودی دارد ؟ چرا عکس این مقاله، عکس یک غول است !؟ بهترین توصیفی که میتوانم برای ضمیر ناخودآگاه شما داشته باشم، غول چراغ جادوست. ناخودآگاه قدرتی دارد، که قول میدهم، حتی شمایی که مطالعه بسیار زیادی درباره آن داشته اید، کماکان از قدرت آن بیخبر هستید. شما قطعا نمیدانید که ناخودآگاه چقدر شگفت انگیز است. شما نمیدانید ناخودآگاه چطور میتواند زندگی شما را عوض کند. واقعا توصیفی بهتر از غول چراغ جادو برای ناخودآگاه به ذهنم نمیرسد. رابطه عمیق با ناخودآگاه، یعنی بدست آوردن قدرت اثر گذاری در تمام بخشهای بدن، در تمام وجودتان، در تمام سلولها، در تمام رفتارها و باورها. ارتباط عمیق تر با ناخودآگاه یعنی ارتباط با ابر کامپیوتری که حتی به تمام داده های موجود در جهان آفرینش نیز به نوعی دسترسی دارد. گویی شما با یک جن یا یک روح در ارتباط هستید و دستورات و خواسته های خود را به او میگویید !