دسته بندی مقالات
آرامش ۶۰رانندگی ۳
احساسات سرکوب شده ۳روانشناسی تبلیغات ۴
اراده ۵روانشناسی حیوانات ۲
ازدواج ۱۴روانشناسی رانندگی ۱
استرس ۶روانشناسی رنگها ۴
اعتماد ۱روانشناسی طنز ۱
اعتماد به نفس ۱۴روانشناسی فیلمها ۵
اعتیاد ۹روانشناسی موفقیت ۷۳
افراد موفق ۴روانشناسی ورزشها ۲
افزایش بازده ۴۰ریسک پذیری ۱
افسردگی ۵زبان بدن ۱۳
افکار منفی ۵زود رنجی ۱
امید ۱زیبایی ۱
انرژی ۳سلامت ۳۱
انگیزه ۱۴سیاست و جامعه ۱
باورها ۱۴سیگار ۳
بخشیدن ۲شادی ۱۴
برنامه ریزی عصبی کلامی ۲۱شخصیت شناسی ۲
بیتفاوت بودن ۱شعبده بازی و فریب ذهن ۱
پز دادن ۱شغل و مصاحبه کاری ۱۵
تاثیر گذاری ۷شکست عشقی ۱۴
تحصیل ۲ضمیر خودآگاه ۷
تردید ۳ضمیر ناخودآگاه ۳۸
ترس و فوبیا ۹عادتها ۱۱
تستها،شخصیت شناسی و مطالب جالب ۱۴عشق و رابطه ۸۰
تصمیم گیری ۵عمومی ۱
تعصب ۱فریب مغز ۲
تغذیه ۶فضای مجازی ۷
تفاوتهای زنان و مردان ۱فیزیولوژی ۴
تفکر مثبت و منفی ۱قانع کردن دیگران ۴
تلقین ۲قدرت ۲
تمرکز ۱۰قضاوت کردن ۵
تنبلی ۱۸کنترل خشم ۳
تند خوانی ۱کنترل ذهن ۳
تنهایی ۳کنترل و مدیریت احساسات ۱۴
توجه ۱گرافولوژی ۵
تونل های واقعیت ۴لجبازی ۱
ثروت ۴۶ماورا الطبیعه ۱۳
جادوگر ۷متافيزيك ۱۷۴
جبر و اختیار ۱متفرقه ۵۰
جذابیت ۲۳محاسبات ذهنی ۱
چاقی و کاهش وزن ۴مدیتیشن ۱۲
چهره شناسی ۷مدیریت استرس ۴
حافظه ۱۱مسائل جنسی ۷
حال بد ۳مطالعه و آزمونها ۱۲
حس گناه ۱مغز و ساختار آن ۵
حسرت ۵مقالات اختصاصی قدیمی ۲۷
خرافات ۵مقالات ویژه ۴
خرید و معامله ۲مهارتهای ارتباطی ۴۶
خستگی ۱موسیقی ۱
خشم ۴نگرانی ۶
خلاقیت ۶نگرشهای عمیق ۲۲۷
خواب ۲۲هدف گذاری و مدیریت وقت ۱۰
خواندن ذهن دیگران ۲هوشیاری ۶۵
خود هیپنوتیزم ۸هیپنوتیزم ۴۱
خودخواهی ۱وابستگی ۱
خوشبین بودن ۱ورزش و بدنسازی ۳
خیانت ۳وسواس ۴
دروغ ۳یادگیری زبانهای خارجی ۱۳
دفاع شخصی ذهنی ۱یقین ۲
دوره های جامع ۲
صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه)