1. وابستگی احساسی، چرا به چیزهای مختلف وابسته میشوید ؟ چطور وابستگی خود را از بین ببرید ؟


تعلق و وابستگی احساسی به چیزهای مختلف

چرا برخی از مردم، به شدت وابسته میشوند ؟

وقتی حس تشنگی داشته باشید، احتمالا مشکلی در دسترسی به آن نداشته و به سرعت تشنگی خود را رفع خواهید کرد. به همین علت در 7 روز هفته و در 24 ساعت، هرگز از آن دور نخواهید ماند. حالت دقیقا مشابهی درباره نیازهای روانی افراد نیز وجود دارد. تا زمانی که یک نیاز برآورده نشده است، مردم به چیزهایی که به آنها کمک میکند نیازشان را رفع کنند، وابسته خواهند شد.

بیشتر بخوانید وابستگی احساسی، چرا به چیزهای مختلف وابسته میشوید ؟ چطور وابستگی خود را از بین ببرید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی