جستجو در قدرت نامحدود
مقالات صوتی(رایگان)


  1. ۱۸ آبان ۱۳۹۷: و بالاخره ! راهنمای کاملا جامع و تماما عملی، و نکاتی بسیار عمیق درباره Enlightenment یا خودشناسی و روشن شدن به حقیقت(خداشناسی)، چطور حقیقت وجود خود را بشناسید و مستقیما تجربه کنید ؟ چطور هویت دروغین (Ego) خود را بکشید ؟
  2. ۱۷ آبان ۱۳۹۷: افشای حقایق هرگز منتشر نشده (بر اساس تجربه مستقیم درونی) در رابطه با مکر خدا، چرا خدا بهترین مکر کنندگان است و شیوه پیاده سازی این مکر بر سر افراد چگونه است ؟!
  3. ۱۶ آبان ۱۳۹۷: اگر خدا عادل است پس چرا یک نوزاد، بدون اینکه گناهی داشته باشد، معلول به دنیا می آید !؟
  4. ۲۰ مهر ۱۳۹۷: قانون معروف مورفی (Murphy’s Law) چیست ؟ چرا بدترین و عجیب ترین بدشانسیها در زندگی خود را دقیقا در بدترین زمان ممکن تجربه میکنید(آیا اتفاقی است ؟!!)، و راه نجات از این بدشانسیها چیست !؟
  5. ۱۷ مهر ۱۳۹۷: حفاظت شده: جذب متافیزیکی خواسته های مورد نظرتان با انرژی امواج فکری و توسط جهش بین جهانهای موازی(جهش کوانتومی از مانع زمان-مکان) با استفاده از قدرت چاکرای چهارم، چطور میتوان با استفاده از سطح انرژی عشق، خواسته مورد نظر خود را با سرعت بالا در زندگی خود ظاهر کرد و رقم زدجادوگر قدرت نامحدود
سرویس های آنلاین قدرت نامحدود


  1. مشاوره با قدرت نامحدود + دوره های تخصصی فردی