حفاظت شده: جذب متافیزیکی خواسته های مورد نظرتان با انرژی امواج فکری و توسط جهش بین جهانهای موازی(جهش کوانتومی از مانع زمان-مکان) با استفاده از قدرت چاکرای چهارم، چطور میتوان با استفاده از سطح انرژی عشق، خواسته مورد نظر خود را با سرعت بالا در زندگی خود ظاهر کرد و رقم زد

map-of-consciousness-1a-min
30 دقیقه تومان 69,000

چکیده
همه انسانها آرزوها و خواسته های مختلفی دارند که دوست دارند به سرعت به آن برسند. این پادکست، حقایقی بسیار عمیق تر درباره چاکرای چهارم را به شما نشان میدهد و بیان میکند که چطور میتوانید با استفاده از حس عشق، در زندگی خود جهش کوانتومی ایجاد کرده، و باجهش از مانع زمان-مکان، آنچه میخواهید را جذب و وارد زندگی خود کنید.

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۶۹,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%