حفاظت شده: بسته جامع حافظه و آموزش قدرت نامحدود، مقاله تجمیعی از تمامی مقالات مرتبط با حافظه، آموزش و تندخوانی

تعداد صفحه A4
120
خرید با هماهنگی قبلی

چکیده

دسترسی ممنوع


خرید با هماهنگی قبلیاین مقاله، مرجعی جامع درباره یادگیری، حافظه، تندخوانی و حتی به یادآوری مطالبی که از یادتان رفته می باشد. فقط با مطالعه این مقاله و ویرایشهای بعدی آن که برایتان ممکن خواهد بود، گویی در یک کلاس پیوسته در این مباحث ثبت نام کرده اید. این مقاله حاصل تجمیع مقالات قبلی موجود در سایت قدرت نامحدود، مانند مقالات زیر است :
1. مرجع جامع حافظه، تکنیکهای حفظ سریع هر حجمی از هر نوع اطلاعات، به سبک قدرت نامحدود
2. حفظ بسیار سریع لغات زبانهای خارجی به سبک قدرت نامحدود، به همراه صد نمونه و مثال (تضمین حفظ 1000 لغت در روز)
3. چگونه هرچیزی که از خاطرتان رفته را به یاد آورید ؟
4. سیستم Unconscious Reading State یا URS قدرت نامحدود برای استفاده از توان ضمیر ناخودآگاه در عکس خوانی و تندخوانی و حفظ متون و کتابها به سرعت ورق زدن یک کتاب !