قانون معروف مورفی (Murphy’s Law) چیست ؟ چرا بدترین و عجیب ترین بدشانسیها در زندگی خود را دقیقا در بدترین زمان ممکن تجربه میکنید(آیا اتفاقی است ؟!!)، و راه نجات از این بدشانسیها چیست !؟

unl

چکیده
آیا تابحال تعجب کرده اید که چطور ممکن است بدترین بدشانسی ها دقیقا در زمانی بر سر شما نازل میشوند که از نظر شرایط، بدترین زمان ممکن است !؟ علت این موضوع چیست و راه نجات از آن چه خواهد بود !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%