قانون معروف مورفی (Murphy’s Law) چیست ؟ چرا بدترین و عجیب ترین بدشانسیها در زندگی خود را دقیقا در بدترین زمان ممکن تجربه میکنید(آیا اتفاقی است ؟!!)، و راه نجات از این بدشانسیها چیست !؟


چکیده
آیا تابحال تعجب کرده اید که چطور ممکن است بدترین بدشانسی ها دقیقا در زمانی بر سر شما نازل میشوند که از نظر شرایط، بدترین زمان ممکن است !؟ علت این موضوع چیست و راه نجات از آن چه خواهد بود !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی