اهمیت حفظ واکنش درونی مثبت نسبت به مشکلات بیرونی، همزمان با انجام مسئولیتها، واکنشها یا اقدامات لازم در جهان بیرون


بسیاریها که وارد مسائلی چون قانون جذب یا حتی باور به خدا و …میشوند، دچار مشکلی جدید میشوند و آن اینکه تصور میکنند بر اساس قانون جذب، از این پس باید فقط روی چیزهای مثبت تمرکز کنند و در نتیجه اگر مشکل یا عیبی در جهان بیرون میبینند که نیاز به اقدام یا واکنشی دارد، باید بنشینند گوشه خانه و با اقدام یا واکنشی بیرونی، به مسائل موجود در جامعه نپردازند. یا اینکه تصور میکنند چون به خدا باور پیدا کرده اند، در نتیجه دیگر همه کارها را خدا باید بکند و هیچ کاری نیست که لازم باشد آنها انجام دهند !!! بله این هم جز عمیق ترین خطاها و خرافه ها در کشور ماست… اما به راستی حقیقت چیست !؟

واکنش درونی، واکنش بیرونی

بعضا و در زمانهایی که در کانال تلگرام درباره مشکلی موجود در جامعه واکنشی نشان میدهیم و سخنی میگوییم، عده ای شروع میکنند به بیان اینکه “به چیزهای منفی انرژی ندهید، ولشان کنید و…”. در حقیقت بسیاریها که وارد فضاهایی مانند قانون جذب و متافیزیک و اینها میشوند، عملا تبدیل به انسانهایی خنثی میشوند که هیچ اقدام خارجی در جهان بیرون و در مواجهه با مشکلات انجام نمیدهند و ترجیح میدهند بنشینند و در مواجهه با هر مشکلی که در جهان بیرون میبینند، سکوت اختیار کرده و در عوض در گوشه اتاق خود فقط تصویر سازی ذهنی یا تمرین قدردانی کنند یا به خدا چشم ببندند و این جز غلط ترین برداشت هایی است که افراد میتوانند دچارش شوند و البته در کشور ما نیز بسیار زیاد دیده میشود. دقیقا همین است که وضعیت جامعه را در حال فعلی خود نگاه میدارد..

بسیار دیده ایم که مثلا از مسئولی درباره وضعیت آلودگی هوا سوال میشود که مثلا “با آلودگی هوا چه میکنید ؟”. و جالب آنکه در کمال شگفتی و خیلی جدی بسیاری از مسئولین از دعا کردن یا چیزهایی مانند این برای فرار از مسئولیت یا توجیه کردن کوتاهی های خود استفاده میکنند که این مشکل بسیار بزرگی است. قرار نیست با ورود به مسیر رشد یا یادگیری چند کلمه از قانون جذب و یا پس از داشتن یکسری باورها و…، شروع کنید و تبدیل به فردی خنثی شوید که نسبت به مشکلاتی که در جهان بیرون میبیند ساکت است و اقدامی نمیکند(تا مبادا با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات خدای نکرده دچار انرژی منفی شود!). در حقیقت یکی از رایج ترین کژ فهمی هایی که افراد دچارش میشوند این است که در مواجهه با مشکلات جامعه خود کاملا خنثی میشوند و در عوض مثلا بر اساس باورهای خود میگویند: “خدا خودش همه چیز را درست میکند.”. و این یکی از رایج ترین مشکلاتی است که در کشور ما به خاطر تضادهای ذهنی فراوان مردم به سادگی رخ میدهد. زیرا اتفاقا و مثلا، حتی آن کسی که به خدا حقیقتا باور داشته باشد ناخودآگاه بیکار نمینشیند و اقدامی را در برابر چیزهایی که در جامعه میبیند انجام میدهد زیرا خود را جدا از خدا نمیبیند. و اینکه کسی بنشیند و بگوید خدا خودش درست میکند، بزرگترین شرک و باور غلط درباره خداست زیرا کسی که خدا را عمیق بشناسد،‌ خود را جدا از او نخواهد دید و هر اقدامی که لازم است ناخودآگاه در وجودش خواهد جوشید.

.

آنچه که در فهم وارد نکردن انرژی منفی به زندگی هر فرد مهم است، این است که در مواجهه با رویدادهای منفی یا مشکلات جامعه، از درون به هم نریزید و انرژیتان سر جایش باشد. نه اینکه گرانی میشود ساکت بمانید. صف خرید پراید میشود در صف حضور یابید ! صف خرید مرغ میشود برای بودن در اول صف بجنگید و بعد بگویید من انرژی منفی به خود راه نمیدهم ! در حقیقت در تمام مسائل مرتبط با انرژی و متافیزیک و …، تمرکز روی واکنش درونی شماست که باید نسبت به هر چیزی مثبت باشد و آرامشی درونی داشته باشید. اما نه اینکه واکنش بیرونی در مواجهه با مشکلات جامعه نداشته باشید ! و جامعه ما بیش از هر چیز به این نیاز دارد که افراد اقدامات لازم را در برابر مشکلاتی که در جامعه میبینند انجام دهند اما متاسفانه عده ای که دچار کژ فهمی در یادگیریهای خود شده اند،‌ تصور دارند که نباید ذهن خود را درگیر این مشکلات در جامعه کنند مبادا که جذب زندگیشان شود !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع