1. اگر عطش و آتش دائمی جنسی به رابطه عشقی خود ندارید، رابطه عشقی ندارید !


همانطور که قبلا گفته شده، بر اساس باورها و خزعبلات رایجی که در دهان خیلی ها افتاده، مسائل جنسی برای خیلیها کم کم از یاد میرود و بی اهمیت میشود(جملاتی مانند “مسائل جنسی تو رابطه فقط برای یه شبه” یا اینکه “زندگی جدی تر از این حرفهاست و مسائل جنسی حاشیه ای هستن”). جالب است که این حرفها را فقط و فقط از کسانی خواهید شنید که خودشان بدترین رابطه عشقی را در گذشته داشته یا دارند(یا مشکلات متعدد خود را از شما مخفی میکنند)، اما عجیب آنکه کماکان این افراد ادعای بسیاری داشته و حتی دیگران را نیز به باورهای اشتباه خود نصیحت میکنند.

بیشتر بخوانید اگر عطش و آتش دائمی جنسی به رابطه عشقی خود ندارید، رابطه عشقی ندارید !

2. آیا ممکن است کسی که عاشق شماست به شما خیانت کند ؟


آیا ممکن است کسی، با وجود اینکه عاشق شماست، خیانت کند ؟

بله ممکن است. دقیقا مانند هر عمل دیگری، خیانت نیز توسط نیازهای روانی و ذهنی هدایت و اجرا میشود. برخی اوقات فرد به این علت به شما خیانت میکند که میخواهد نیاز روانی خاصی را ارضا کند، نه بخاطر اینکه از شما متنفر است.

بیشتر بخوانید آیا ممکن است کسی که عاشق شماست به شما خیانت کند ؟

3. چرا خیانت دررابطه عشقی اینقدر دردناک است و آسیب میزند ؟


خیانت واقعا بد است. قطعا این را میدانید.
اما این مساله را دوباره تکرار کردیم تا منظور این مقاله را اشتباه متوجه نشوید.

ما واقعا باور داریم که خیانت در رابطه عشقی، چیز بسیار اشتباه و بدیست و تصمیم درباره ادامه رابطه با کسی که به شما (بصورت همزمان در رابطه)خیانت کرده است، سخت خواهد بود.

در این مقاله، بحثی درباره خود خیانت کردن نداریم، اما بجای آن درباره این بحث خواهیم کرد که چرا خیانت اینقدر دردناک است ؟ تا بتوانید از نظر احساسی قویتر شوید و از اینکه خیانت باعث آسیب به شخصیت شما شود جلوگیری کنیم. بیشتر بخوانید چرا خیانت دررابطه عشقی اینقدر دردناک است و آسیب میزند ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی