اگر عطش و آتش دائمی جنسی به رابطه عشقی خود ندارید، رابطه عشقی ندارید !


همانطور که قبلا گفته شده، بر اساس باورها و خزعبلات رایجی که در دهان خیلی ها افتاده، مسائل جنسی برای خیلیها کم کم از یاد میرود و بی اهمیت میشود(جملاتی مانند “مسائل جنسی تو رابطه فقط برای یه شبه” یا اینکه “زندگی جدی تر از این حرفهاست و مسائل جنسی حاشیه ای هستن”). جالب است که این حرفها را فقط و فقط از کسانی خواهید شنید که خودشان بدترین رابطه عشقی را در گذشته داشته یا دارند(یا مشکلات متعدد خود را از شما مخفی میکنند)، اما عجیب آنکه کماکان این افراد ادعای بسیاری داشته و حتی دیگران را نیز به باورهای اشتباه خود نصیحت میکنند.

مسائل جنسی برای یک شب نیستند، برای یک عمر هستند !

آنقدر برخی جملات غلط در پیامهای ارسالی شنیده میشود که لازم شد در این مقاله مجددا روی این موضوع تاکید شود ! مسائل جنسی در یک رابطه عشقی، بخشی جانبی و فقط برای یک شب نیست ! بلکه در حقیقت اساس یک رابطه است. اگر با شنیدن این جمله صدایتان در آمده و قصد دارید ادامه این مقاله را نخوانید، به شما تبریک گفته میشود. زیرا اولا، قطعا در حال حاضر در رابطه عشقی خود مشکل دارید(یا داشته اید)، دوما، باورهای منفی و مشکل ساز خود را یافته اید ! و همین باورها باعث شده اند که با شنیدن جملات بالا(اینکه رابطه جنسی اساس رابطه است) صدایتان در بیاید !

یک زوج عالی و بینقص، زوجی هستند که در هر لحظه، هرکدام کاملا با انرژی جنسی خود و طرف مقابل متصل بوده و رابطه آنها، رقصی دائم از تعامل و تبادل انرژی مردانه و زنانه باشد(Yin and Yang). از چشم بسیاریها پنهان مانده که تمام روابط دقیقا زمانی خراب و حتی به خیانت کشیده میشود که مسائل جنسی در آن سطحی شده باشد و رابطه دچار روزمرگی شود. غیر ممکن است که رابطه ای خراب شود مگر اینکه قطعا مدتی قبل تر، انرژی و مسائل جنسی در آن دچار مشکل شده باشد. و علت این موضوع این است که مسائل جنسی و رابطه جنسی عمیق میان دو نفر، رخ نخواهد داد مگر اینکه اتصالی بسیار کامل در تمامی ابعاد وجودی دو فرد رخ داده باشد(از فیزیکی ترین سطوح تا معنوی و اخلاقی ترین سطوح). وقتی در یک رابطه، عشق و صمیمیت، راحتی و آرامش، حس امنیت، حس احترام، حس شوق و علاقه، و سایر احساسات مثبت وجود نداشته باشد، غیر ممکن است که یک رابطه جنسی خوب و بینقص رخ دهد. و دقیقا به همین علت است که تاکید میشود رابطه جنسی یک موضوع حاشیه ای و جانبی و یک شبه نیست ! بسیاری از خیانتهای یکباره در روابط، دقیقا به همین علت رخ میدهد که افراد دچار روزمرگی شده و کم کم حس جذابیت جنسی از درون رابطه پایان یافته و به بیرون از رابطه کشیده میشود. بنابر این اگر واقعا میخواهید رابطه عشقی بینظیری داشته باشید، همزمان با سایر مطالعاتی که درباره رابطه عشقی دارید، حتما بخش مهمی از مطالعات خود را روی مسائل جنسی و جذابیت بگذارید. خواهید دید که چقدر رابطه عشقی خود را تغییر داده اید ! اگر حین حرف زدن با طرف مقابلتان در رابطه، یا حین چت کردن، یا حین سلام و علیک کردن، یا حین مسافرت یا در هر زمان دیگری، سطوحی از انرژی جنسی را حس و وارد لحظات خود نکرده اید، رابطه شما هنوز به اوج نزدیکی و رشد و شکوفایی خود نرسیده است !! در نهایت، برای علاقمندان به مطالب پیشرفته، محصول مربوط به تولید عطش در رابطه عشقی توصیه میشود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع