1. اگر عطش و آتش دائمی جنسی به رابطه عشقی خود ندارید، رابطه عشقی ندارید !


همانطور که قبلا گفته شده، بر اساس باورها و خزعبلات رایجی که در دهان خیلی ها افتاده، مسائل جنسی برای خیلیها کم کم از یاد میرود و بی اهمیت میشود(جملاتی مانند “مسائل جنسی تو رابطه فقط برای یه شبه” یا اینکه “زندگی جدی تر از این حرفهاست و مسائل جنسی حاشیه ای هستن”). جالب است که این حرفها را فقط و فقط از کسانی خواهید شنید که خودشان بدترین رابطه عشقی را در گذشته داشته یا دارند(یا مشکلات متعدد خود را از شما مخفی میکنند)، اما عجیب آنکه کماکان این افراد ادعای بسیاری داشته و حتی دیگران را نیز به باورهای اشتباه خود نصیحت میکنند.

بیشتر بخوانید اگر عطش و آتش دائمی جنسی به رابطه عشقی خود ندارید، رابطه عشقی ندارید !

2. هرزه کیست و هرزگی چیست !؟


به جای اینکه به این مقاله، به عنوان یک مقاله قضاوت گر یا برچسب زننده نگاه کنید، آنرا به عنوان یک مقاله آگاهی بخش و روشن کننده مد نظر قرار دهید. کلمه هرزه، در جامعه تعاریف خاص خود را دارد، اما تعریف قدرت نامحدود از هرزه چیست !!؟

بیشتر بخوانید هرزه کیست و هرزگی چیست !؟

3. اهمیت بسیار بالای حضور کامل در لحظه، حین رابطه جنسی


در سطح جامعه مشکلات زیادی در زمینه رابطه جنسی و یا ارتباط با جنس مخالف شنیده میشود که مشکلات زیادی را در زندگی افراد ایجاد کرده است. این مقاله همین مساله را تحت پوشش قرار میدهد و به سبک همیشگی قدرت نامحدود، این مشکل را از ریشه، ضربه میکند!

بیشتر بخوانید اهمیت بسیار بالای حضور کامل در لحظه، حین رابطه جنسی

4. اهمیت بیشتر افکار، احساسات و تصورات شما در لحظاتی که در اوج انرژی و انفجار انرژتیک هستید


افکار، احساسات و تصورات شما، مهم هستند و باعث رقم زدن رویدادهای آتی زندگی شما میشوند. اما در زمانهایی، اهمیت آنها بیشتر نیز میشود. از این رو بسیار مهم است که در این مواقع، بیشتر روی افکار، احساسات و تصورات خود هوشیار شده و توجه بیشتری به آنها لحاظ کنید.

بیشتر بخوانید اهمیت بیشتر افکار، احساسات و تصورات شما در لحظاتی که در اوج انرژی و انفجار انرژتیک هستید

6. آیا رابطه جنسی زیاد داشتن با افراد مختلف، با مسیر رشد تا بینهایت تضاد دارد ؟


در قدرت نامحدود نه باوری تزریق میشود نه به چیزی برچسب “خوب و بد” یا “درست و اشتباه” زده میشود. یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده میشود، این است که آیا داشتن رابطه های جنسی بی هدف و کوتاه مدت با افراد مختلف، با مسیر تکامل و رشد تضاد دارد ؟

بیشتر بخوانید آیا رابطه جنسی زیاد داشتن با افراد مختلف، با مسیر رشد تا بینهایت تضاد دارد ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی