قوانین متافیزیکی و ماورائی، آیا قانون جذب واقعیت دارد ؟


چکیده

آیا قانون جذب واقعا وجود دارد ؟
چرا قانون جذب برای من کار نمیکند ؟
آیا میتوان از قانون جذب برای بدست آوردن آرزوها استفاده کرد ؟
آیا افکار باعث جذب آرزوها میشوند ؟
آیا قانون جذب واقعا وجود دارد ؟
چرا اینهمه ابهام و حاشیه و جدال درمیان گروه های مختلف، بر سر وجود یا عدم وجود این قانون یا قوانین مشابه وجود دارد ؟دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی