آیا رابطه جنسی زیاد داشتن با افراد مختلف، با مسیر رشد تا بینهایت تضاد دارد ؟

زمان لازم برای مطالعه : 59 ثانیه

در قدرت نامحدود نه باوری تزریق میشود نه به چیزی برچسب “خوب و بد” یا “درست و اشتباه” زده میشود. یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده میشود، این است که آیا داشتن رابطه های جنسی بی هدف و کوتاه مدت با افراد مختلف، با مسیر تکامل و رشد تضاد دارد ؟

شما آزاد هستید

اولین چیزی که باید بدانید این است که شما آزاد مطلق خلق شده اید و اختیار دارید و میتوانید هرکاری که میخواهید انجام دهید و هیچ چیزی حق ندارد حتی ذره ای، آزاد بودن شما را نادیده بگیرد، زیرا این اساس آفرینش و خلقت است که شما اختیار داشته باشید. این بدین معناست که شما میتوانید اگر خواستید، رابطه های کوتاه و حتی بی هدف و عجیب و غریب داشته باشید، شما میتوانید کارهایی را انجام دهید که تمام جامعه و جهان آنرا ممنوع و اشتباه میدانند و… .

نگاهی به وضعیت اوج ارتعاشات مثبت و احساسات بینظیر ممتد در وجود شما

حال اگر بخواهیم به وضعیت اوج خوشبختی و ارتعاشات مثبت در وجودتان بنگریم چطور ؟ شما به عنوان یک انسان در زمانی بصورت ممتد در اوج ارتعاشات مثبت و شکوفایی خود خواهید بود که خود را با افراد و چیزهایی همراه کنید که واقعا و عمیقا عاشق آنها هستید. وقتی کسی را عمیقا و با همه وجود خود دوست دارید و بودن با او بند بند وجود شما را پر از عشق میکند  است که واقعا درحال زندگی کردن در حداکثر میزان پتانسیل درونیتنان هستید !

در حقیقت وقتی با چیزهایی هستید که تمام وجود شما را در تمام اوقات با عشق و احساسات بینظیر پر نمیکند و مدام از رابطه سطحی با فردی به رابطه سطحی با فرد دیگر میروید، به نوعی در حال خیانت به “بودن و وجود” خود هستید(به هرحال فراموش نکنید که کاملا آزاد هستید). اشتباه نکنید، غریزه نیز چیز بدی نیست و اصلا به چیزی برچسب خوب یا بد نباید بزنید. اما اوج ارتعاشات مثبت و شکوفایی شما در زمانی است که حتی حین خرید یک موبایل، چیزی را بخرید که با همه وجود خود، آنرا میخواهید(و آنقدر آنرا میخواهید که هیچ چیز غیر آنرا نمیخواهید) و تمام احساسات مثبت را درون شما زنده میکند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع