چه چیز باعث برانگیخته شدن زنان و مردان از نظر جنسی میشود ؟


یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده میشود، تفاوت میان نحوه فعال شدن تمایلات جنسی در مردها و خانمهاست.

تحریک جنسی مردها

مردها بسیار ساده اند. آنها با دیدن جذابیت فیزیکی و سلامت یک زن، برانگیخته میشوند. تقارن چهره، لبهای کامل و متقارن، موهای بلند، چشمهای بزرگ و براق، و بدنی مناسب نشانه هایی است که برای ذهن یک مرد، نشان دهنده ی سلامت زن و جذابیت اوست.

در حقیقت ذهن مردان در سطح ناخودآگاه، و بصورت بیولوژیکی و در گذر تاریخ، یاد گرفته است که میتواند از روی ویژگیهای ظاهری مشخصی، سلامت و بارور بودن یک زن را تشخیص دهد. به همین علت مردان بصورت ناخودآگاه به فیزیک و جسم زنان اهمیت میدهند.

این بدین معنا نیست که مردها فقط بر اساس بدن و ظاهر، شریک زندگی خود را انتخاب میکنند. بلکه بدین معناست که مردان ممکن است فقط به خاطر دیدن یک بدن زیبا، برانگیخته شوند زیرا این مساله در غریزه و طبیعت یک مرد سالم است.

تحریک جنسی خانمها

اما در مورد خانمها، تحریک و برانگیخته شدن، کاملا متفاوت است. تحقیقات نشان میدهد تا زمانیکه معیارها و خواسته های ناخودآگاه یک زن، برآورده نشود، برانگیزش جنسی او نیز رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، برانگیختگی جنسی یک زن در شرایطی آغاز میشود که حس کند مرد او، میتواند خواسته های او در سطح ناخودآگاه را، هرچه که هست(امنیت، نیازهای مالی و غیره)، تامین کند.(کاملترین مقاله جذابیت فقط مخصوص آقایان)

دقیقا به همین علت است که قرصی مانند ویاگرا، برای خانمها ساخته نشده است. زیرا تمایلات جنسی زنان درصورت حضور یک مرد نامناسب، برانگیخته نشده و ذهن آنها مانع شروع برانگیزش جنسی میشود.

زنان به شدت عاشق مردان خشن، جاه طلب، دارای اعتماد بنفس، محکم، ماجراجو، مردانه و قوی، و مردان دارای قدرت و بنیه اند. یک ماشین یا ساعت گرانقیمت میتواند همانقدر یک زن را جذب کند که یک بدن خوشفرم و چهره زیبا، مردان را جذب میکند. این بدین معنا نیست که زنان مادی گرا هستند، بلکه سیم کشی بیولوژیکی زنان به این شکل است که مردی قدرتمند و دارای قدرت را بدست بیاورند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع