چرا خاطرات خوش گذشته بعضا دردناکترند ؟


چطور ممکن است یک خاطره خوش در گذشته، باعث ناراحتی شود ؟

خاطرات خوش اصولا باید باعث حال بهتر شما شوند، اما اگر خوب دقت کنید، در بسیاری از اوقات یک خاطره خوش میتواند بیش از هرچیز حال شما را خراب کند.

حافظه انسان با ربط دادن چیزهای مختلف به هم کار میکند. این بدین معناست که حتی با شنیدن کلمه “عطر”، شما همه خاطرات گذشته خود را که در آن کلمه “عطر” وجود دارد، به یاد خواهید آورد. اما چرا خاطرات خوش باعث ناراحتی بیشتر میشوند ؟

چرا خاطرات خوش گذشته دردناکترند ؟

ذهن انسان، همواره برای فهم چیزهای مختلف، آنها را مقایسه میکند. بر اساس تحقیقات، حتی با دیدن یک تبلیغ تلویزیونی ورزشی، افراد به مقایسه بدن خود با مدلها پرداخته و حس بدی پیدا میکنند و این فرآیند بصورت ناخودآگاه رخ میدهد.

حال اگر شما خاطره ای خوش در گذشته را یادآوری کرده و آنرا با لحظه حال مقایسه کنید، این مقایسه میتواند باعث تولید احساسات منفی زیادی شود، خصوصا اگر زندگی شما در حال حاضر، چندان جالب نباشد و گذشته ی شما بهتر بوده باشد.

چطور این مشکل را حل کنید ؟

راه حل ساده است، اما اجرای آن، ساده نیست ! بصورت کوتاه : زندگی خود را درست کنید.

وقتی زندگی فعلی شما خوب باشد، مقایسه آن با گذشته باعث تولید احساسات بدی نخواهد شد. در واقع وقتی لحظه حال شما، فوق العاده باشد، بعید است به یاد گذشته بیفتید. یا حتی اگر به یاد گذشته نیز بیفتید، احساسات منفی پیدا نخواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع