اهمیت بیشتر افکار، احساسات و تصورات شما در لحظاتی که در اوج انرژی و انفجار انرژتیک هستید

زمان لازم برای مطالعه : 44 ثانیه

افکار، احساسات و تصورات شما، مهم هستند و باعث رقم زدن رویدادهای آتی زندگی شما میشوند. اما در زمانهایی، اهمیت آنها بیشتر نیز میشود. از این رو بسیار مهم است که در این مواقع، بیشتر روی افکار، احساسات و تصورات خود هوشیار شده و توجه بیشتری به آنها لحاظ کنید.

وقتی در سطح انرژی بالایی هستید

در زمانهایی که در اوج انرژی مثبت و یا حتی در اوج انرژی منفی هستید، افکار، تصورات و احساسات شما پر اهمیت تر میشوند. زمانهایی که بسیار خوشحالید، بسیار عصبانی هستید، یا حتی در لحظات نزدیک به ارگاسم جنسی که به نوعی یک انفجار انرژی در وجود شماست، قدرت ارتعاشات ارسالی متافیزیکی حاصل از افکار شما بسیار بالاتر بوده و به همین علت باید بیشتر مراقب افکار و احساسات خود در این لحظات باشید، زیرا میتوانند بسیار ساده، چیزهایی را علیرغم خواسته شما جذب زندگیتان کنند.

یک روش بسیار قدرتمند برای استفاده از قدرت ارتعاشات فکری و جذب آنچه میخواهید به زندگیتان، این است که در زمانهایی که در اوج انرژی و حس خوب هستید، یا حتی در زمانهایی که در اوج حس منفی هستید و در هر آنچه تجربه میکنید شدید هستید، تصورات و افکار خاصی را بصورت ارادی در خود ایجاد کنید. در این حالت ارتعاشات فکری ارسالی توسط شما بسیار قویتر هستند و میتوانند برای جذب سریعتر آنچه میخواهید به مسیر زندگیتان مورد استفاده قرار گیرند. به هرحال کاملا دقت کنید زیرا این، دقیقا مانند یک تیغ دو لبه است که میتواند به سود یا به ضرر شما تمام شود.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی با قدرت امواج فکری)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع