چطور با استفاده از تصویر سازی مثبت(Visualization)، چیزی که میخواهید را بدست آورید ؟

unl

چکیده

در این فایل صوتی خواهید گرفت که چگونه میتوان با استفاده از تصویر سازی ذهنی مثبت (Visualization)، به اهداف مورد نظر خود رسید.دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%