1. چگونه شخصیت افراد را بر اساس امضای آنها تشخیص دهید ؟


گرافولوژی یا شخصیت شناسی از روی دستخط، یکی از علوم بسیار وسیع و ارزشمندی است که به تحلیل رابطه دستخط افراد با ویژگیهای شخصیتی آنها میپردازد. در بسیاری از اوقات، ممکن است قبل از آشنا شدن با یک فرد، فقط امضا یا دستخطی از او داشته باشید.

در اینصورت، مثلا اگر قرار باشد فرد مذکور را برای یک مسئولیت کاری مهم در شرکت خود و یا حتی بعنوان شریک زندگی خود انتخاب کنید، بد نیست قبل از هرچیز دستخط یا امضای او را ببینید. بله، دستخط افراد یک پیغام بسیار ارزشمند است که فرد بصورت ناخودآگاه از خود به جای میگذارد به همین علت میتواند نکات بسیار ارزشمند و عمیقی را درباره بخشهای نهان شخصیت او برای شما نمایان کند.

بیشتر بخوانید چگونه شخصیت افراد را بر اساس امضای آنها تشخیص دهید ؟

2. گرافولوژی (آنالیز دستخط) – رابطه بین شخصیت افراد و سایز نوشتن کلمات چیست ؟


برخی از افراد حین نوشتن، از حروف کوچک استفاده میکنند در حالیکه دسته ای دیگر بزرگ مینویسند. شما میتوانید با مقایسه ای نسبی تخمین بزنید که آیا سایز نوشتن فرد مذکور بزرگ است یا کوچک.بعنوان مثال اگر شما 12 کلمه در هر خط بنویسید اما دوستتان ، 5 کلمه در هر خط بنویسد، میتوانید متوجه شوید که سایز نوشتن او بزرگتر از شماست. بیشتر بخوانید گرافولوژی (آنالیز دستخط) – رابطه بین شخصیت افراد و سایز نوشتن کلمات چیست ؟

3. شخصیت شناسی افراد با استفاده از بررسی فاصله بین خطوط آنها


وقتی که شروع به نوشتن میکنیم،برخی افراد فضای زیادی را بین خطوط لحاظ میکنند حال آنکه افراد دیگری،فاصله کمی را تعیین مینمایند.فاصله زیاد بین خطوط،میتواند با تعداد خطوطی که در یک صفحه جا میشوند،آنالیز شود.بنابر این ، نویسنده ایی که تعداد زیادی خط را در یک صفحه جای میدهد،فاصله بین خطی کم را لحاظ کرده است.در ادامه مطلب همراه شوید تا به تفسیر این ویژگی بپردازیم :
بیشتر بخوانید شخصیت شناسی افراد با استفاده از بررسی فاصله بین خطوط آنها

4. ارتباط میان فشار قلم وارده روی کاغذ حین نوشتن و شخصیت افراد چیست ؟


آیا ارتباطی میان میزان فشار وارد بر کاغذ و شخصیت افراد وجود دارد؟ ممکن است سوال کنید که چگونه میتوان متوجه شد که فرد مذکور، حین نوشتن چقدر فشار به کاغذ وارد کرده است. راه حل ساده است. شما میتوانید پررنگ بودن و یا اثر فشار را بر روی برگه های زیرین بررسی کنید. با بررسی برگه های زیرین ممکن است اثرات فشار مضاعفی را مشاهده کنید که نشانگر فشار زیاد فرد روی کاغذ است. هرچه تعداد برگه های زیرینی که اثر فشار روی آنهاست بیشتر باشد، فشار حین نوشتن آن بیشتر بوده است.

بیشتر بخوانید ارتباط میان فشار قلم وارده روی کاغذ حین نوشتن و شخصیت افراد چیست ؟

5. مقدمه ای بر تحلیل شخصیت با دست خط (گرافولوژی)-مقدمه


آیا تابحال فکر کرده اید که چرا هر فردی، دستخط خاص خود را دارد ؟

آبا دقت کرده اید که همه افراد در مدرسه، یک شیوه مشخص را برای یادگیری نوشتن سپری میکنند حال آنکه دستخط هرشخص با دیگری متفاوت است ؟
پاسخ این سوالها در یک علم است : علم گرافولوژی

گرافولوژی علمی است با هدف بررسی شخصیت یک فرد، نقاط قوت، نقاط ضعف و غیره بر اساس نمونه دستخط او.

بیشتر بخوانید مقدمه ای بر تحلیل شخصیت با دست خط (گرافولوژی)-مقدمه

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی