ارتباط میان فشار قلم وارده روی کاغذ حین نوشتن و شخصیت افراد چیست ؟


آیا ارتباطی میان میزان فشار وارد بر کاغذ و شخصیت افراد وجود دارد؟ ممکن است سوال کنید که چگونه میتوان متوجه شد که فرد مذکور، حین نوشتن چقدر فشار به کاغذ وارد کرده است. راه حل ساده است. شما میتوانید پررنگ بودن و یا اثر فشار را بر روی برگه های زیرین بررسی کنید. با بررسی برگه های زیرین ممکن است اثرات فشار مضاعفی را مشاهده کنید که نشانگر فشار زیاد فرد روی کاغذ است. هرچه تعداد برگه های زیرینی که اثر فشار روی آنهاست بیشتر باشد، فشار حین نوشتن آن بیشتر بوده است.

فشار زیاد روی کاغذ

فشار زیاد روی کاغذ نشان دهنده این است که فرد مورد نظر، دارای انرژی بسیاری است. منظور از انرژی، نه تنها انرژی فیزیکی بلکه انرژی ذهنی نیز میباشد. چنین افرادی، جنگ کردن را تا زمانیکه آنچه میخواهند بدست بیاورند، ادامه خواهند داد. او همچنین با همه سختی ها میجنگد و همچنین از فعالیتهای فیزیکی نیز لذت میبرد. همواره در تلاش است و اگر متوقف شود، دچار حس عذاب وجدان میشود. معمولا در زمینه ها و شاخه های مختلفی (که شاید بهم مرتبط نیز نباشند) حضور دارد و معمولا در همه آنها نیز جزء بهترینهاست. همچنین این شخصیت، معمولا رقابت طلب و اهل مسابقه است.

فشار کم روی کاغذ

این افراد معمولا انرژی کمی داشته و ترجیح میدهند فعالیتهایی را انجام دهند که انرژی کمتری را نیاز دارد و احتمالا تا حدی حساس نیز باشند. این فرد، انعطاف پذیری بیشتری داشته و در برابر تغییرات، قابلیت سازگاری بیشتری را داراست. اکثریت زنان در این دسته قرار میگیرند و به این نوع از نوشتن، نوشتن زنانه نیز گفته میشود.

فشار نرمال روی کاغذ

در زندگی روزمره، شما همواره افراد افراطی را نمیبینید. در واقع بجز دو دسته ای که ذکر شد، افرادی وجود دارند که در بازه ای بین این دو دسته قرار گرفته و فشار متوسطی را به کاغذ وارد میکنند. در این گونه افراد، صفات شخصیتی بصورت متعادل بین دو گروه ذکر شده قرار میگیرد و بهتر است ویژگیهای گرافولوژی دیگر را مد نظر قرار داد.

همه جزییات را بررسی کنید

شما برای درک صحیح از شخصیت یک فرد توسط دستخط او، باید همه ویژگیها را مد نظر قرار دهید، نه اینکه فقط یک ویژگی را مد نظر قرار داده و بقیه را تماما فراموش کنید. با بررسی همه ویژگیها و جدا کردن اشتراکات، میتوانید دقت بسیار بالایی را در تشخیص شخصیت افراد بدست خواهید آورد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع