1. حقیقتی غیر قابل انکار، به نام تنها بودن تمام انسانها در طول عمرشان


خیلی ها در تمام طول عمر خود تلاش میکنند از این حقیقت که در این جهان و در مسیر زندگی خود، ذاتا تنها هستند، فرار کنند. اگر مسیر رشد را آغاز کرده اید، انس گرفتن و تمرین کردن تنهایی برای شما اهمیت بیشتری پیدا میکند.

بیشتر بخوانید حقیقتی غیر قابل انکار، به نام تنها بودن تمام انسانها در طول عمرشان

2. قدرت تحمل تنهایی در شما چقدر است ؟ آیا وقتی با خود تنها میشوید ، حس بدی دارید ؟


آیا وقتی تنها میشوید ، حس بدی دارید ؟

وقتی تنها هستید ، چه احساساتی را تجربه میکنید ؟
آیا حس خستگی پیدا میکنید و حوصله تان سر میرود ؟
آیا خوشحال نیستید ؟
آیا حس بدی دارید ؟

ما انسانها ذاتا موجودات اجتماعی هستیم.ما از همراهی با دیگران و شرکت در فعالیتهای اجتماعی لذت میبریم.اما اگر در اوقاتی که تنها هستید ، بجای داشتن مقدار کمی احساس منفی ، به شدت حس بدی دارید ، باید قدرت تنها بودن خود را ارتقا دهید زیرا داشتن احساسات منفی زیاد از حد ، نشان دهنده نقاط ضعفی در درون شماست.با ادامه مقاله همراه شوید.

بیشتر بخوانید قدرت تحمل تنهایی در شما چقدر است ؟ آیا وقتی با خود تنها میشوید ، حس بدی دارید ؟

3. چرا حس تنهایی میکنم ؟ چطور حس تنهایی ام را رفع کنم ؟


چرا حس تنهایی میکنم ؟

آیا تابحال شده است که با وجود اینکه دوستان بسیار زیادی دارید، حس تنهایی داشته باشید ؟

آیا تابحال شده است با اینکه کنار افراد زیادی نشسته اید، باز هم حس تنهایی کنید ؟

آیا تابحال شده است که حس کنید ارتباطتان با مردم اطراف خود، قطع شده است ؟

بسیاری از مردم فکر میکنند که حس تنهایی زمانی به وجود می آید که فردی ، خود را تنها میابد. حال آنکه حقیقت این است که یک فرد، میتواند وقتی که هزاران دوست و طرفدار دارد نیز حس تنهایی داشته باشد ! اگر در پاسخ دادن به این سوال که چرا حس تنهایی میکنم ؟ عاجز مانده اید، وقت آن است که این مقاله را بخوانید و پاسخ خود را بیابید.

بیشتر بخوانید چرا حس تنهایی میکنم ؟ چطور حس تنهایی ام را رفع کنم ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی