1. مفهوم ناکارآمد زمان، گذشته و آینده را برای همیشه رها کنید، تا به تولید نتایج نامطلوب در زندگی خود پایان دهید و نتایجی بسیار متفاوت از لحظات قبلی را در زندگیتان خلق کنید !


افراد بسیاری تمام عمر خود را درحال افسوس خوردن در خصوص کارهای کرده یا نکرده، سرزنش کردن و یا نبخشیدن خود و دیگران به خاطر آنچه که آن را اشتباهات یا شکست ها می نامند، هستند و به صورت پیاپی با شکست و بن بست های بیشتری نیز در مسیر زندگی، کار یا روابطشان مواجه می شوند. در حقیقت افراد قصه ای را از گذشته ساخته و تا پایان عمر به آن قصه میچسبند و همین، مانع اصلی جهش های بزرگ در زندگیشان میشود.

بیشتر بخوانید مفهوم ناکارآمد زمان، گذشته و آینده را برای همیشه رها کنید، تا به تولید نتایج نامطلوب در زندگی خود پایان دهید و نتایجی بسیار متفاوت از لحظات قبلی را در زندگیتان خلق کنید !

2. خطر احساسات سرکوب شده بر سلامتتان بسیار جدی است ! چطور احساسات سرکوب شده خود را تخلیه کنید ؟


احساسات سرکوب شده

همانطور که میدانید، یکی از علل اصلی بسیاری از بیماری های فیزیکی و روانی، خصوصا بیماری رایجی مانند افسردگی، احساسات سرکوب شده افراد است. احساسات سرکوب شده، احساساتی هستند که توسط یک رفتار، که میتواند به تخلیه احساسات کمک کند، به بیرون هدایت نشده اند.

بعنوان مثال خشم سرکوب شده میتواند به افسردگی منجر شود، حس گناه میتواند اعتماد بنفس شما را نشانه بگیرد و همچنین احساسات سرکوب شده میتوانند حتی اعضای مختلف بدن شما مانند قلب را در معرض خطرات جدی قرار دهند.

بیشتر بخوانید خطر احساسات سرکوب شده بر سلامتتان بسیار جدی است ! چطور احساسات سرکوب شده خود را تخلیه کنید ؟

3. آیا یک مرد هرگز گریه نمیکند ؟ مزایای گریه کردن چیست ؟


احتمالا اولین باری که حس کردید نیاز به اشک ریختن دارید ، پدر و مادر یا اطرافیانتان به شما گفته اند که یک مرد هرگز گریه نمیکند و این جمله در حافظه شما ذخیره شده و آنرا به افراد دیگری نیز گفته اید !

این جمله ، تنها یک باور است که آنرا از مردم اطراف خود یادگرفته اید.

باوری که قصد دارد بگوید : گریستن ، چیز خجالت آوری است و فقط افراد ضعیف گریه میکنند.ممکن است آنقدر این جمله را شنیده و باور کرده باشید که پس از گریستن ، اعتماد بنفستان آسیب ببیند زیرا شما فکر میکنید که ضعیف شده اید.

اما آیا این مساله صحیح است ؟

خیر ! این جمله فقط یک باور غلط است که جامعه بر روی ضمیر ناخودآگاه شما نصب کرده است !

بیشتر بخوانید آیا یک مرد هرگز گریه نمیکند ؟ مزایای گریه کردن چیست ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی