1. آخرین بخش کوچک رنگ نشده از خانه خود را، که مقابل چشمان شماست، موقتا از یاد ببرید ! جنگ با اثر زیگارنیک، مهارت ارزشمند رها کردن موقت کارهای زمانبر و طولانی، بصورت نیمه تمام


اثر زیگارنیک (Zeigarnik effect) بیان میدارد که کارهای نیمه تمام، ذهن انسان را به شدت درگیر خود میکنند. و این دقیقا موضوعی است که در این مقاله، نکته ای ارزشمند را درباره آن به شما خواهم گفت !

بیشتر بخوانید آخرین بخش کوچک رنگ نشده از خانه خود را، که مقابل چشمان شماست، موقتا از یاد ببرید ! جنگ با اثر زیگارنیک، مهارت ارزشمند رها کردن موقت کارهای زمانبر و طولانی، بصورت نیمه تمام

4. چگونه هر دو نیمکره مغز خود را فعال کنید ؟


اگر نیمکره چپ مغز شما غالب باشد، احتمالا منطقی تر بوده و خلاقیت کمتری دارید و احساسات کمتر بر شما غلبه دارند. این در حالیست که افراد راست مغز، در برنامه ریزی برای زندگی خود و فکر کردن به مسائل منطقی و محاسبات با مشکل مواجه هستند و در عوض قدرت خلاقیت بالاتری دارند.

با یادگیری اینکه چگونه میتوانید از هردو نیمکره ذهن خود استفاده کنید، از قابلیتهای هر دو نیمکره ذهن خود بهره خواهید برد.

بیشتر بخوانید چگونه هر دو نیمکره مغز خود را فعال کنید ؟

5. ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه چیست ؟ ویژگیهای آنها کدام اند ؟چگونه هردوی آنها را در مسیر موفقیت مورد استفاده قرار دهم ؟


آیا تاکنون ، تقسیم بندی های Conscious و Unconscious را شنیده اید(به ترتیب یعنی ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه) ؟
آیا درباره آنها اطلاعات دارید ؟
آیا تفاوتهای آنها را میدانید ؟

اطلاع در مورد ساختار مغز، یکی از دانشهای بنیادی است که باید داشته باشید و در این مقاله به بررسی این دو بخش از مغز و معرفی آن خواهم پرداخت. شما باید بدانید که باورها، احساسات و یا عادات در کدام بخش از ذهن قرار دارد و چگونه میتوان آنها را تغییر داد. همچنین باید بدانید که مفهوم این دو بخش چیست و به چه صورت عمل میکنند.

بیشتر بخوانید ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه چیست ؟ ویژگیهای آنها کدام اند ؟چگونه هردوی آنها را در مسیر موفقیت مورد استفاده قرار دهم ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی