وظایف هرکدام از نیمکره های مغز چیست ؟

زمان لازم برای مطالعه : 25 ثانیه

در این مقاله بصورت خلاصه، با وظایف هر نیمکره از مغز آشنا خواهید شد تا با آگاهی از این مساله، از هر دونیمکره ذهن خود، بهره کامل ببرید.

فعالیتهایی که توسط نیمکره چپ انجام میشود

 1. کلمات
 2. منطق
 3. اعداد
 4. ترتیب
 5. محاسبات خطی و پشت سر هم
 6. تحلیل
 7. لیستها

فعالیتهایی که توسط نیمکره راست انجام میشود

 1. ریتم
 2. آگاهی از فضا، مسیریابی
 3. ابعاد و فاصله
 4. تصور
 5. خیالپردازی
 6. رنگ
 7. هوشیاری کلی
 8. خلاقیت
 9. موسیقی
 10. هنر

از هر دو نیمکره استفاده کنید

بسیار مهم است که با مد نظر قرار دادن نکاتی که مطرح شد، گستره ای از فعالیتها را داشته باشید و فقط از یک نیمکره استفاده نکنید تا هردو نیمکره مغزتان فعال شود. اگر شغل شما فقط یکی از نیمکره های ذهن را درگیر خود میکند، حتما در اوقات فراغت خود، نیمکره دیگر را نیز با وظایف مخصوص به آن، به کار گیرید.(چطور هر حجمی از هر نوع اطلاعات را به سرعت حفظ کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع