حفاظت شده: مرجع جامع حافظه، تکنیکهای حفظ سریع هر حجمی از هر نوع اطلاعات، به سبک قدرت نامحدود

تعداد صفحه A4
46
تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد*** ویرایش چهارم: به همراه آموزش نحوه حفظ اعداد بزرگ و آموزش حفظ صد رقم اول از عدد پی، حفظ یک جدول پر از اعداد(256 عدد)
✔️ چطور میتوان یک لیست پر از اطلاعات مختلف را، طوری حفظ کرد که بشود آنرا از اول به آخر و حتی از آخر به اول نام برد ؟
✔️ اساتید حافظه در مسابقات جهانی، از چه تکنیکی برای ذخیره سازی این حجم از اطلاعات استفاده میکنند ؟
✔️ چطور میتوان مانند یک دستگاه ضبط صوت، هرچیز را فقط با یکبار شنیدن، حفظ کرد ؟
✔️ چطور میتوان تمام یک سخنرانی و سرفصل های آن را تماما حفظ کرد ؟
✔️ چطور میتوان تمام یک کتاب را جمله به جمله و حرف به حرف حفظ کرد !؟
✔️ چگونه میتوان به یک استاد تمام، در حفظ هرگونه لیست با هر تعداد داده، تبدیل شد ؟
✔️ با چه تکنیکی میتوان یک جزوه درسی را از ابتدا به انتها و کلمه به کلمه مو به مو مانند جزوه حفظ کرد !؟
✔️ آیا میتوان بدون داشتن قلم و کاغذ و در زمانیکه در حال رانندگی هستید، فقط با شنیدن یک لیست خرید از پشت تلفن، همه آنرا به سرعت به خاطر سپرد !؟
✔️ اگر میخواهید به معنای واقعی، حافظه فرا انسانی داشته باشید و هر ثانیه توسط دوستان و اطرافیان خود تحسین شوید، این مقاله مخصوص شماست. مقالات اختصاصی قدرت نامحدود همواره شگفتی می آفرینند و این مقاله نیز از این شگفتی آفرینی مستثنا نیست !
✔️ فکر میکنید چرا تصویر این مقاله، یک قلعه است ؟! به زودی خواهید فهمید...(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند اعتبار است...)