حفاظت شده: چطور با استفاده از خود هیپنوتیزم، ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید ؟(عادات، باورها، خاطرات بد، دمای بدن، سیگار، عشق، تعریق، نبض، و…) ؟

تعداد صفحه A4
25
خرید با هماهنگی قبلی

چکیده

دسترسی ممنوع


خرید با هماهنگی قبلی*** ویرایش چهارم :
✔️ چطور میتوان با کمک خود هیپنوتیزم، برنامه های موجود در ضمیر ناخودآگاه را تغییر داد ؟
✔️ چطور میتوان با خود هیپنوتیزم، عادتهای نامناسب را از ضمیر ناخودآگاه پاک کرد و عادات جدید را در آن نشاند ؟
✔️ چگونه میتوان با استفاده از خود هیپنوتیزم سیگار، رفتارهای نامطلوب و تحولات بزرگ را در ضمیر ناخودآگاه ایجاد کرد ؟
✔️ چگونه میتوان هر تغییری را در ضمیر ناخودآگاه ایجاد کرد ؟
✔️ چطور میتوان فرآیند های غیر ارادی ذهن را، مانند دمای بدن، سیستم ایمنی، تعریق و... تحت کنترل ارادی در آورد و شگفتی خلق کرد ؟
پاسخ، خود هیپنوتیزم است.
بصورت خلاصه، ذهن را میتوان به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کرد. ضمیر خودآگاه، همان بخشی است که تصمیمات آگاهانه را بر عهده میگیرد و مثلا اکنون تصمیم گرفته است که این مقاله را بخواند. حال آنکه بخش ناخودآگاه، همان بخشی است که فعالیتهای خارج از هوشیاری شما و فرآیندهای اتوماتیک را بر عهده دارد(باورها، عادات، خاطرات، کنترل دمای بدن، زبان بدن، احساسات و...) و مثلا بدون اینکه توجهی به آن داشته باشید، درحال کنترل تنفس شما بوده است.درحال حاضر، ذهن شما برنامه هایی از پیش تعیین شده را در ضمیر ناخودآگاه دارد که باعث رفتارهای ناخواسته یا احساسات و وضعیت هایی است که در طی روز تجربه میکنید. خبر بد این است که ذهن، توسط یک نگهبان قوی هیکل، به نام خودآگاه، از این برنامه ها مراقبت میکند تا عوامل خارجی حتی خودتان، نتوانید به راحتی تغییری را در آن ایجاد کنید.
برخیها با نیروی اراده خود، به جنگ این نگهبان میروند و با تلاش بسیار و شکست های زیاد، این نگهبان را ضربه فنی کرده و پس از خسته کردن این نگهبان، از درب ورود به ضمیر ناخودآگاه رد شده و تغییرات مطلوب را ایجاد میکنند.
خوشبختانه، روش ساده تری نیز وجود دارد. به نظر شما چطور است که این نگهبان را توسط یک دختر خیلی جذاب با صدایی بسیار دلنواز مشغول کرده و بتوانید به آرامی، وارد ضمیر ناخودآگاه خود شده و تغییرات دلخواه را ایجاد کنید؟
هیپنوتیزم، همان دختر جذاب است !
✔️✔️ آنچه در این مقاله خواهید خواند :
✔️ ساختار ذهن
✔️ برنامه های ذهنی
✔️ روشهای عبور از نگهبان ضمیر ناخودآگاه
✔️ یک متن هیپنوتیزمی به عنوان مثال از خود هیپنوتیزم
✔️ چطور خود، خود را هیپنوتیزم کنید و هر تغییری که دوست دارید را در ضمیر ناخودآگاه خود ایجاد کنید
✔️ کنترل قابلیت های غیر ارادی بدن
✔️ و....(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند تهیه اعتبار است)