انواع امواج مغزی (Brainwaves) چه هستند ؟


ارتباطات و رویدادهای درون مغز را میتوان با پالسهای الکتریکی با فرکانسهای مشخص که از نورونها عبور میکنند و ارتباطهای درونی نورونها، بررسی نمود.

انواع امواج مغزی یا Brain Waves

در هر سطح از هوشیاری، ذهن شما در محدوده فرکانسی مشخصی قرار دارد. این بازه ها به 5 دسته کلی تقسیم میشوند و هر یک ویژگیهای خاص خود را دارند :

  1. امواج گاما(38 تا 42 هرتز) : سریعترین امواج ذهنی هستند. این امواج مربوط به حالت دسترسی همزمان به عملکردهای مختلف ذهنی هستند و در حالتی که ادراکات شما افزایش یافته باشد، آنرا تجربه خواهید کرد. تحقیقات نشان میدهد عشق جهانی بی قید و شرط و نوع دوستی باعث افزایش این امواج میشود. گاما از سطح قابل تولید توسط نورونها بالاتر است به همین علت نحوه تولید آن یک راز باقی مانده است. این امواج به هوشیاری مرتبط میشوند و هرچقدر امواج گامای تولیدی توسط ذهن یک فرد بالاتر باشد، هوشیاری او بالاتر شمرده میشود.
  2. امواج بتا(12 تا 38 هرتز) : امواج غالب در سطح هوشیاری بیداری شما هستند. این سطح هوشیاری، عملکرد ذهنی سریع شمرده میشود. زمانی که شما هوشیار هستید، چیزی را قضاوت میکنید، تصمیم گیری میکنید یا به هر شکلی در یک فعالیت ذهنی متمرکز شده اید در حالت بتا هستید.
  3. امواج آلفا(8 تا 12 هرتز) : امواج آلفا، در برخی وضعیت های مدیتیشن و وضعیت های رویا پردازی و گذر روان افکار روزمره حاصل میشوند. وضعیت آلفا، قدرت حاضر بودن در “این لحظه” است، بصورت خلاصه حالت آلفا، حالت بیدار اما کمی خواب آلود و ریلکس از نظر علمی و فیزیکی است. امواج آلفا برای آرامش، تمرکز، هوشیاری و یادگیری مفید هستند.(متد URS قدرت نامحدود برای حفظ با سرعت 25000 کلمه بر دقیقه و مطالعه با ضمیر ناخودآگاه نیز از این وضعیت هوشیاری بهره میبرد)
  4. امواج تتا(3 تا 8 هرتز) : این امواج ذهنی معمولا در خواب ساطع میشوند، با این وجود در مدیتیشن عمیق نیز ممکن هستند. در این وضعیت ادراکات شما از دنیای بیرونی منحرف شده و به سمت داخل متمرکز میگردد. در وضعیت تتا شما به حافظه و یادگیری و قابلیتهای شهودی درون خود دسترسی دارید. شما در حال دیدن رویاها و تصاویر بسیار واضحی هستید و اطلاعاتی فرای آستانه هوشیاری رایج خود را دریافت میکنید. شما در حالت تتا بخشی از هوشیاری خود را از دست میدهید. حالتی مانند خواب سبک !(آموزش فرآیند Controlled Remote View ارتش آمریکا برای دسترسی به هر داده ای در فضای زمان مکان توسط هوشیاری انسان)
  5. امواج دلتا(0.5 تا 3 هرتز) : امواج دلتا، در وضعیت خواب عمیق(بدون خواب دیدن) و یا مدیتیشن عمیق حاصل میشوند. این امواج هوشیاری و ادراکات بیرونی را کاملا مسدود میکنند و تمرکز شما را به درون برده، برای درمان و تولید مجدد انرژی در بدن بسیار مهم هستند. دقیقا به همین علت است که خواب عمیق اینقدر اهمیت دارد. همچنین در حالت دلتا شما هوشیاری خود نسبت به بدنتان را از دست میدهید.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع