آنها که خواب هستند، خواب خوشی نمیبینند !


آیا تاکنون شده است که در خوابی ناخوشایند حضور داشته باشید که هرگز نمیخواستید در آن باشید !؟

به خوابهای ناخوشایند خود پایان دهید !

قطعا شده است که خواب بدی ببینید که تمایلی به دیدن آن ندارید. نکته جالب در مورد این کابوسها،‌این است که زمانیکه درآن حاضرید، دیگر عملا قدرت انتخاب چندانی ندارید و فقط باید مثل یک بچه خوب صبر کنید و تمام آن خواب وحشتناک را ببینید، تا بالاخره از شدت ترس یا بر اساس رویدادی شدید در همان خواب، بیدار شوید ! همانطور که میبینید، کابوس دیدن چیز جالبی نیست و هیچکس از کابوس دیدن لذت نمیبرد . زیرا گویی شما در حال دیدن اجباری یک فیلم وحشتناک هستید، و خصوصا اینکه این فیلم ذاتا، به هیچ عنوان حقیقت ندارد و فقط یک خواب است، با این وجود شما حین شرکت در یک کابوس، تصور دارید که همه چیز واقعی است ! و اینجاست که هرکسی موافق میشود کابوس دیدن و خواب دیدن چیز جالبی نیست !

اگر در حال خواب دیدن هستید، قبل از هر چیز این شما بوده اید که به خواب رفتن را پذیرفته اید ! مشکلی که مردم در تمام زندگی خود تجربه میکنند، این است که تمام آن را در خواب و ناهوشیاری سپری میکنند و زمانیکه شما خواب باشید، افکار و احساساتی که به حضور آنها در وجود خود دقت نمیکنید کابوسهای جدیدی برای شما خواهند ساخت(چه در خواب و چه در زندگی). کابوسهایی که پس از جذب اولیه آنها توسط افکار و احساسات ناخودآگاه، دیگر چاره ای جز دیدن اجباری و ناخوشایند آنها ندارید ! اگر خواب ناخوشایندی میبینید،‌ یعنی قبل از هرچیز احساسات، افکار، و انرژی های ناخوشایندی را در بیداری در وجود خود حمل کرده اید. و تا زمانیکه به این حقیقت بیدار نشوید،‌ دیدن کابوسهای رنج آور(چه در زندگی و چه در بیداری) پایان نخواهد یافت. تنها راه رهایی همیشگی از رنج در این جهان،‌ رهایی از چرخه درگیری در افکار و حضور در لحظه بدون فکر است که بدیهی است این موضوع نیاز به تمرین کافی دارد(مدیتیشن). زمانیکه از خوابهای خود بیدار شدید، خواهید دید که کابوسی وجود نداشته ! و این شما بودید که کابوسهای زندگی خود را خلق میکردید ! این، رازی است که فقط پس از بیداری متوجه خواهید شد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع