نبرد واقعیت های موازی، کدامیک برنده نهایی است ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 10 ثانیه

در مقاله اصل واقعیت های موازی قدرت نامحدود، توضیح دادیم که هر شخص، در واقعیت موازی مشخص و منحصر به فردی زندگی میکند که خود برای خود ساخته است.

در این میان، بحث قدرت نسبی واقعیت های موازی در مقایسه با هم و جنگ آنها مطرح میشود.

مقدمه

حقیقت با واقعیت متفاوت است. هرچند ممکن است بعضا کنترلی روی حقیقت زندگی خود نداشته باشید، اما واقعیت زندگیتان را خود میسازید. مثلا یک فرد سازنده، با وجود شرایط بد در زندگی اش، واقعیتی برای خود میسازد که در آن بازهم دائما رشد میکند. حال آنکه فردی دیگر، در همان شرایط زندگی بد، ممکن است وارد واقعیتی شود که در آن کاملا طعمه واقع شده و هر روز بیشتر و بیشتر پسرفت کند. باتوجه به این نکته، به نظر شما وقتی رویارویی دو فرد با دو واقعیت متفاوت رخ دهد چه میشود ؟!

همه درحال هیپنوتیزم کردن یکدیگر برای ورود به واقعیت موازی زندگی خودشان هستند

همانطور که گفته شد، هر شخص واقعیت منحصر به فردی را برای خود ساخته، و توسط آن زندگی را تجربه میکند. نکته جالب در این میان این است که وقتی افراد با واقعیت های مختلف با هم مواجه میشوند، فردی که در واقعیت قویتری زندگی میکند، دیگری را به درون واقعیت خود کشیده و واقعیت ضعیف کاملا تخریب میشود. به همین علت است که بعضا یک دوست خوب یا یک دوست مخرب، تاثیر گذاری زیادی در مسیر زندگی شما دارد. در حقیقت پیروز نهایی در نبرد دو فرد با دو واقعیت مختلف، کسی است که قدرتمندترین  واقعیت را برای خود ساخته است. هرچقدر واقعیتی که برای زندگی خود شکل میدهید و میسازید، قدرتمندتر و در شرایط مختلف، سازگارتر باشد، واقعیت شما قدرتمندتر بوده و بدین ترتیب به محض همراه شدن با افراد دارای واقعیت ضعیفتر، خواهید توانست آنها را روی واقعیت خود هیپنوتیزم کنید و آنها را به درون واقعیت خود بکشید. پس بسیار مهم است که واقعیت زندگی خود را قویتر کنید.

واقعیت زندگی خود را قویتر و انطباق پذیر تر کنید

آیا واقعیتی که در آن زندگی میکنید، در مقابل شکستهای شما نیز انطباق پذیر و مقاوم است ؟

آیا واقعیتی که در آن زندگی میکنید در مقابل از دست دادن عزیزان یا حتی آسیب های فیزیکی و بیماری ها مقاوم است ؟

آیا واقعیتی که در آن زندگی میکنید، تحت هر شرایطی، شما را سازنده نگاه میدارد ؟

از همین لحظه روی ورود به واقعیتی موازی که شما را تحت هر شرایطی سازنده و در مسیر رشد نگاه میدارد، فکر کنید.

پیروز نهایی کسی است که قویترین واقعیت را برای زندگی خود میسازد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%