چطور بالا یا پایین بودن وضعیت هوشیاری یا Consciousness خود را متوجه شوید ؟


برخیها سوال میکنند چطور میتوان متوجه شد که هوشیاری بالایی داریم یا هوشیاریمان کم است ؟ (تست رشد فردی و هوشیاری قدرت نامحدود)

شناسایی سطح هوشیاری پایین و سطح هوشیاری بالا

این لیست به شما کمک میکند که تشخیص دهید هوشیاری شما پایین است یا بالا. فراموش نکنید سطوح هوشیاری و رشد فردی بینهایت است.

ویژگیهای افراد با سطح هوشیاری یا Consciousness پایین :

 1. ترسها جهت دهنده اصلی زندگی و تصمیمات فرد هستند
 2. خودخواهی و منیت بیشتر وجود دارد
 3. منافع کوتاه مدت اهمیت بیشتری میابد
 4. کور بودن نسبت به عواقب کارهای مختلفی که فرد انجام میدهد
 5. ریز شدن بیش از حد در جزییات و تصویر کلی را ندیدن
 6. لجبازی و تعصب روی باورها و ایده ها، عدم انعطاف پذیری
 7. رفتار مکانیکی مانند یک ربات
 8. میزان عشقی که به مردم نشان میدهد، محدود به یک قلمرو خاص و انتخابی است
 9. اخلاق گرا بودن، تعریف کردن درست و غلط، داشتن قوانین سفت و سخت در برابر درست و غلط
 10. انداختن تصویر نقاط ضعف درونی خود روی دیگران و آنها را بد دیدن
 11. سطح هوشیاری پایین، هرگز قبول نمیکند که پایین است
 12. سطح هوشیاری پایین در مسیر زندگی سختی ها را تجربه میکند و حقیقت این جهان، با درد و حس بد، مدام قصد بیدار کردنش را دارد
 13. به شدت مادی گرا، موفقیت یا شکست را بر اساس مادیات قضاوت میکند و میبیند
 14. زیاد قضاوت میکند و به قضاوت هایش یقین دارد

ویژگیهای افراد با سطح هوشیاری بالا :

 1. بخشنده، دهنده و از خود گذشته
 2. شجاع و بدون ترس، امن و بدون نگرانی
 3. ترجیح میدهد به جای باور کردن کورکورانه به برخی چیزها، آنها را مستقیما تجربه کند(دقت کنیدکه منظور این نیست که از تجربه دیگران استفاده نمیکند و درس نمیگیرد !)
 4. فقط روی حقیقت متمرکز است، تعصبی روی باورها، خودش یا هرچیز دیگری ندارد
 5. به شدت به رشد و ارتقا اهمیت میدهد
 6. به جای مکانیکی بودن، بسیار هوشمند است، در لحظه حضور دارد و رفتارهای هوشیارانه و خلاقانه نشان میدهد. از قبل تصمیم نمیگیرد. آنقدر خلاق است که در لحظه و بصورت هوشمندانه عمل میکند
 7. صد در صد مسئولیت پذیر است و دیگران را باعث احساسات بد خود نمیداند. هرچیزی رخ میدهد فقط خود را باعث میداند.
 8. میداند که جای بسیار زیادی برای رشد وجود دارد. به نوعی متواضع است و میداند که خیلی بهتر از آنچه هست میتواند باشد.
 9. به جای منافع کوتاه مدت، تصویر بزرگ را میبیند و بلند مدت فکر میکند.
 10. به عواقب و نتایج آنچه انجام میدهد هوشیار است.
 11. عشق گسترده دارد، نه عشق محدود و انتخابی.


صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع