1. شکار گنجشک با سلاح RPG ! تاباندن قدرت هوشیاری بر مبحث آموزش و یادگیری


اگر مقالات قدرت نامحدود را خوانده باشید، احتمالا واقفید که هوشیاری چقدر موضوع پر اهمیتی است و افزایش آن، چقدر مهم است(به عنوان مهمترین مسیری که برای رشد در تمام ابعاد، باید به آن اهمیت دهید).

آیا میدانید همین هوشیاری در آموزش و یادگیری نیز(مثلا سر کلاس دانشگاهتان!)، میتواند معجزه کند !؟ با این مقاله همراه شوید.

بیشتر بخوانید شکار گنجشک با سلاح RPG ! تاباندن قدرت هوشیاری بر مبحث آموزش و یادگیری

2. ۵ دلیل برای اینکه نمرات بد، هیچ ربطی به ضریب هوشی کم ندارند


پیامهای زیادی، با مضمون ناراحتی بخاطر کسب نمرات بد، دریافت کرده ایم. با مطالعه این پیامها، به سرعت مشخص میگردد که علت اصلی ناراحتی این افراد، آسیبی است که به اعتماد بنفس این افراد وارد شده، نه لزوما عواقب بد حاصل از نمرات.

بسیاری از افراد به اشتباه فکر میکنند که نمرات، میزان هوش را نشان میدهد به همین علت وقتی نمرات بدی میگیرند، حس بدی پیدا میکنند. شما باید بدانید که مرتبط کردن ارزشهای درونیتان با متغیرهایی مانند نمره، که بعضا واقعا قابل کنترل نیستند، میتواند آسیب هایی جدی بر اعتماد بنفس شما داشته باشد. اما از آنجایی که ضمیر ناخودآگاه برای باور کردن اینکه نمرات ربطی به هوش ندارند، به مدرک نیاز دارد، در این مقاله ۵ دلیل را ذکر خواهیم کرد که این مساله را روشن میکنند.

بیشتر بخوانید ۵ دلیل برای اینکه نمرات بد، هیچ ربطی به ضریب هوشی کم ندارند

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی