1. چطور نبض خود را متوقف و باعث شگفتی دوستان و نزدیکان خود شوید ؟!


آیا میتوان نبض را متوقف کرد ؟!

در مقاله “کنترل فرآیند های ناخودآگاه بدن با قدرت ذهن” و مقاله مربوط به “تاثیر گذاری در جهان فیزیکی با قدرت فکر” به شما آموزش دادیم که چطور میتوانید با استفاده از هیپنوتیزم و قدرت ذهن خود، به شکل حقیقی، قابلیتهای ناخودآگاه ذهن را کنترل کنید که البته نیاز به تمرکز و تمرین ویژه دارد.

اما در این مقاله به شما آموزش خواهم داد که چطور با استفاده از یک ترفند خیلی ساده “شعبده بازی”، این حالت را بصورت دروغین، ایجاد کرده و نبض خود را متوقف کنید.

بیشتر بخوانید چطور نبض خود را متوقف و باعث شگفتی دوستان و نزدیکان خود شوید ؟!

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی